Beroep aftersalesmanager motorvoertuigen

Aftersalesmanagers van motorvoertuigen maximaliseren de omzet door voortdurend deals te sluiten. Zij onderhandelen met bestaande klanten over contractverlengingen. Zij onderhouden contracten, behandelen claims, beheren de garantie en onderzoeken schade aan producten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Consumentenbescherming

  De huidige wetgeving die van toepassing is op de rechten van consumenten op de markt.

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

Vaardigheden

 • Beleid voor diensten na verkoop ontwikkelen

  Een beleid voor naverkoop ontwikkelen en de resultaten rapporteren aan het management; het beleid vertalen in concrete acties om de klantenondersteuning te verbeteren; opportuniteiten identificeren voor verdere zakelijke transacties.

 • Diplomatisch zijn

  Op een gevoelige en tactvolle manier met mensen omgaan.

 • Onderhandelen over verkoopcontracten

  Komen tot een overeenkomst tussen handelspartners waarbij de nadruk ligt op voorwaarden, specificaties, leveringstijd, prijs, enz.

 • Evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen

  Ontwerpen en sturen van evenementmarketing voor promotiecampagnes. Het gaat hierbij om persoonlijk contact tussen bedrijven en klanten bij een breed scala aan evenementen, waardoor zij een participatieve functie krijgen en informatie ontvangen over een specifiek product of dienst.

 • Processen na verkoop beheren om te voldoen aan de zakelijke normen

  Toezicht houden op de voortgang van de activiteiten na de verkoop; ervoor zorgen dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bedrijfsprocedures en wettelijke vereisten.

 • Zorgen voor de naleving van garantieovereenkomsten

  Uitvoeren van en toezicht houden op reparaties en/of vervangingen door de leverancier in overeenstemming met de garantiecontracten.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Wiskundige instrumenten gebruiken om voertuigen te beheren

  Gebruik van wiskundige instrumenten en elektronische apparatuur voor het beheer van de activiteiten met voertuigen en klanten, en het uitvoeren van routineactiviteiten om om te gaan met cijfers en berekeningen.

 • Nazorgdiensten aan klanten bieden

  Registreren, opvolgen en oplossen van en reageren op klantverzoeken, klachten en after-sales services.

 • Statistische financiële rapporten opstellen

  Individuele en bedrijfsgegevens beoordelen en analyseren om statistische verslagen of bestanden op te stellen.

 • Toezicht houden op verkoopactiviteiten

  De activiteiten met betrekking tot de lopende verkoop in de winkel controleren om ervoor te zorgen dat de verkoopdoelstellingen worden gehaald, gebieden voor verbetering beoordelen en problemen identificeren of oplossen die klanten zouden kunnen tegenkomen.

 • Gegevens na verkoop opvolgen

  De feedback na de verkoop in de gaten houden en de klanttevredenheid of klachten opvolgen; de aftersales-aanvragen registeren voor een grondige gegevensanalyse.

 • Zakelijk inzicht gebruiken

  Passende maatregelen nemen in een bedrijfsomgeving nemen met het oog op een zo groot mogelijke uitkomst van elke situatie.

 • Analyses van de behoeften van klanten uitvoeren

  De gewoonten en behoeften van klanten en doelgroepen analyseren om nieuwe marketingstrategieën uit te werken en toe te passen en meer goederen op een meer doeltreffende wijze te verkopen.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

zelfvertrouwen tonen opvolging van klanten implementeren nieuwe voertuigen op de markt verkoopargumenten arbeidswet mededingingswetgeving deadlines halen autobediening rekenvaardigheden gebruiken proactief denken om verkoop te realiseren principes van teamwerk verslag uitbrengen van professionele activiteiten instructies aan medewerkers geven prijsstelling van onderdelen soorten voertuigen

Source: Sisyphus ODB