Beroep afvalsorteerder

Afvalsorteerders scheiden recycleerbare materialen van afval in een recyclestroom en zorgen ervoor dat er geen ongeschikte materialen tussen de recyclebare materialen belanden. Zij inspecteren de materialen en voeren reinigingswerkzaamheden uit en werken in overeenstemming met de regelgeving voor afvalstoffen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

Vaardigheden

 • Afvalsoort beoordelen

  Afvalstoffen identificeren tijdens inzameling en sortering die kunnen worden gerecycled, verwijderd of anderszins worden behandeld, om te beoordelen hoe ze moeten worden behandeld en gesorteerd.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Communiceren met afvalinzamelaars

  Communiceren met werknemers die afval inzamelen op verschillende plaatsen en het naar de afvalverwerkingsinstallaties transporteren om een optimale samenwerking en efficiënte werking van procedures voor afvalverwerking en -verwijdering te waarborgen.

 • Gesorteerd afval opslaan

  Opslag van afvalstoffen, producten en apparaten die in afzonderlijke categorieën zijn gesorteerd voor recycling of verwijdering naar geschikte containers en opslagapparatuur of -installaties.

 • Met chemische reinigingsmiddelen werken

  Zorg voor een correcte behandeling, opslag en verwijdering van chemische reinigingsmiddelen overeenkomstig de voorschriften.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen

  Recycleringsmachines en -uitrusting bedienen zoals granulators, brekers en balenpersen; te recycleren materiaal verwerken en sorteren.

Optionele kennis en vaardigheden

principes van elektronische apparatuur niet-gevaarlijk afval verwijderen gevaarlijke vloeistoffen afvoeren sorteerapparatuur onderhouden vervuilende stoffen verwijderen verontreiniging vermijden opslag van gevaarlijk afval heftrucks bedienen elektriciteit gegevens over recycling bijhouden besmettingen beoordelen preventie van verontreiniging gevaarlijk afval verwijderen milieu-incidenten melden zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken

Source: Sisyphus ODB