Beroep algemeen directeur vrachtvervoer binnenvaart

Algemeen directeuren op het gebied van vrachtvervoer binnenvaart coördineren de administratieve en inschakelingsactiviteiten die zich voordoen in het kader van het vervoer over binnenwateren. Zij controleren de beschikbaarheid, onderhouden contacten met cliënten, beheren begrotingen en houden toezicht op de activiteiten vanuit economisch oogpunt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

 • Binnenvaartpolitiereglement

  Beschikken over inzicht in vaarregels, wettelijke eisen en het relevante politiereglement. Omgaan met, en in stand houden van boeien, markeringsystemen en dag- en nachtseinen.

 • Milieuaspecten van vervoer op binnenwateren

  Rekening houden met de milieuaspecten van de exploitatie van schepen om deze efficiënt en milieuvriendelijk te gebruiken. Inzicht hebben in de milieuaspecten bij het varen op de binnenwateren.

 • Europese classificatie van binnenwateren

  Begrip van de Europese CEMT-classificatie van binnenwateren, gebruik van moderne informatiesystemen om de afmetingen van het binnenwater te meten in vergelijking met het vaartuig.

Vaardigheden

 • Gegevens koppelen tussen alle binnenlandse bedrijfseenheden

  Gegevens koppelen tussen alle divisies en binnenlandse bedrijfseenheden - zoals havendokken, scheepsassistentie en binnenschepen - voor binnenschipvervoer, sleepdiensten en lanceerdiensten.

 • Schip-waloperaties uitvoeren

  Het bedienen van schip-walradio’s en het uitvoeren van processen voor de uitwisseling van informatie die vereist is voor de activiteiten van het vaartuig.

 • Veiligheidsnormen voor vervoer op de binnenwateren beheren

  De veiligheidsnormen en -procedures op het gebied van de binnenvaart beheren en handhaven. Ervoor zorgen dat aan alle voorschriften en normen wordt voldaan voordat een vaartuig wordt uitgezonden. Kan ook worden verplicht om op te treden als lid van een team voor respons in noodsituaties.

 • Operationele gegevens van schepen lezen

  Het analyseren en gebruiken van vaartuiggegevens om potentiële problemen te voorkomen.

 • Toegang tot verzendingstarieven hebben

  De mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot informatie over verzendtarieven en de informatie van verschillende aanbieders te vergelijken. Deze informatie gebruiken om biedingen voor klanten voor te bereiden.

 • Inzetbaarheid van de vloot optimaliseren

  Optimaliseren van het gebruik, de zichtbaarheid, de efficiëntie en de winstgevendheid van de vloot door middel van speciale software voor het beheer van schepen.

 • Auditschema’s voor schepen opstellen

  Voor een bepaalde periode auditschema's voor schepen plannen en opstellen. De vereisten en procedures vaststellen die moeten worden ondernomen en deze naar noodzakelijke activiteiten en acties vertalen.

 • Analyses van scheepsgegevens uitvoeren

  Informatie uit de managementsoftware van een vaartuig verzamelen en met kruisverwijzingen verwijzen om de gegevens vanuit verschillende standpunten te analyseren. Analyseren van de gegevens en oordelen om de besluitvorming te onderbouwen.

 • Verschillende soorten schepen onderscheiden

  De verschillende scheepstypen die in het Europese zeevervoer gebruikelijk zijn, herkennen en benoemen; de verschillende kenmerken, constructiedetails en tonnagecapaciteiten van de verschillende schepen kennen en benoemen.

 • Geldigheid van scheepscertificaten controleren

  De geldigheid van het scheepscertificaat en andere officiële documenten die aan boord moeten worden vervoerd controleren en bewaken. Kennis en bekwaamheid om de geldigheid te verzekeren van certificaten en andere documenten die zich aan boord moeten bevinden.

 • Scheepsdocumentatie controleren

  Scheepsdocumentatie controleren met betrekking tot vergunningen voor vrachtverzending, informatie over de volksgezondheid, bemanningsleden en activiteiten en andere na te leven voorschriften.

 • Scheepsvloot beheren

  Een vloot van een bedrijf beheren; weet hebben van de exacte vlootcapaciteit, onderhoudsvereisten en vereiste/aangehouden officiële vergunningen.

 • Dagelijkse scheepsactiviteiten plannen

  Planning van de dagelijkse activiteiten aan boord van schepen, met inbegrip van taken die verband houden met de veiligheid van de navigatie, de lading, ballast, het schoonmaken van tanks en de inspectie van tanks.

 • Ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen

  De ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen door basisgegevens te produceren zoals bepaald door het proces van de exploitatiebegroting.

 • Ongepland scheepsonderhoud vermijden

  De toestand van de vaartuigen voortdurend controleren om te zorgen voor bevredigende resultaten, naleving van de regelgeving en jaarlijkse revisies.

 • Verzenddocumenten afhandelen

  Afhandelen van papierwerk dat informatie bevat over de overbrenging van goederen en die aan goederen wordt bevestigd met het oog op de verzending van goederen. Ervoor zorgen dat de identificatiegegevens volledig, zichtbaar en in overeenstemming met alle voorschriften zijn. De etiketten van het nummer van het product, de eindbestemming en de modelnummers controleren.

 • Verzendsites volgen

  De verschillende verzendplaatsen waar de pakketten aankomen volgen om een efficiënt distributiesysteem en tracking systeem op tijd voor klanten in stand te houden.

 • Zendingen volgen

  Alle verzendingen traceren en volgen op dagelijkse basis door gebruik te maken van informatie uit volgsystemen en klanten proactief op de hoogte te brengen van de status van hun verzending.

 • Scheepsvereisten doorgeven

  Advies geven aan scheeps- en vlootmanagement over vrachteisen, het schoonmaken van de tank, stabiliteit en stress, en hoe kan worden doorgegaan om te voldoen aan alle wettelijke voorschriften voor het vaartuig op dit gebied.

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Toezicht houden op zendtrajecten

  De distributie van de lading organiseren (‘forwarding’). Rekening houden met de instructies van de klant en bepalen waar regelmatige zendtrajecten of verschillende zendtrajecten nodig kunnen zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen instructies aan medewerkers geven ict-systemen gebruiken contacten onderhouden met havengebruikers omgaan met collega’s beschikken over computervaardigheden manieren om de reistijd te verminderen analyseren werkgerelateerde verslagen schrijven routineverslagen schrijven met belanghebbenden onderhandelen omgaan met managers

Source: Sisyphus ODB