Beroep ambassaderaad

Ambassadeadviseurs houden toezicht op specifieke afdelingen in een ambassade, zoals economie, defensie of politieke aangelegenheden. Zij vervullen een adviserende functie voor de ambassadeur en vervullen diplomatieke functies in hun afdeling of specialisme. Zij ontwikkelen beleid en uitvoeringsmethoden en houden toezicht op het personeel van de afdeling van de ambassade.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Buitenlandse zaken

  De activiteiten van een ministerie of afdeling voor buitenlandse zaken van een regering of overheidsinstantie en de daarvoor geldende regelgeving.

 • Beleidsontwikkeling buitenlandse zaken

  De ontwikkelingsprocessen van het beleid inzake buitenlandse zaken, zoals relevante onderzoeksmethoden, relevante wetgeving en activiteiten op het gebied van buitenlandse zaken.

Vaardigheden

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren

  De politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in het toegewezen land observeren, relevante informatie verzamelen en rapporteren aan de betrokken instelling.

 • Buitenlands beleid analyseren

  Het bestaande beleid voor de behandeling van buitenlandse zaken binnen een regering of een openbare organisatie analyseren om deze te evalueren en op zoek te gaan naar verbeteringen.

 • Nationale belangen vertegenwoordigen

  De belangen van de nationale overheid en de industrie vertegenwoordigen in verband met verschillende aangelegenheden zoals handel, mensenrechten, ontwikkelingshulp, milieukwesties en andere aspecten van de politieke, economische of wetenschappelijke samenwerking.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Advies geven over buitenlands beleid

  Aan overheden of andere publieke organisaties advies geven over de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van buitenlandse zaken.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

defensiebeleid ontwikkelen diplomatieke beginselen toepassen economie internationaal recht verschillende talen spreken begrotingsbeginselen analytisch denken problemen analyseren met het oog op kansen internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen leiding geven aan personeel internationale betrekkingen opbouwen werknemers opleiden relaties met overheidsinstellingen onderhouden regeringsvertegenwoordiging implementatie van overheidsbeleid beheren operationele communicatie onderhouden risicofactoren inschatten

Source: Sisyphus ODB