Beroep ambassadeur

Ambassadeurs vertegenwoordigen hun eigen regering in andere landen voor diplomatieke en vredeshandhavingsdoeleinden. Zij houden zich bezig met politieke onderhandelingen tussen het land van herkomst en het land waar zij gestationeerd zijn, en zij zorgen voor de bescherming van de burgers van hun land van herkomst in het land waar zij gestationeerd zijn. Zij vergemakkelijken de communicatie tussen de twee landen en vervullen een adviserende rol voor de regering van het land van herkomst om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het buitenlands beleid.

Ambassadeur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regeringsvertegenwoordiging

  De wettelijke en algemene vertegenwoordigingsmethoden en -procedures van de overheid tijdens rechtszaken of voor communicatiedoeleinden, en de specifieke aspecten van de overheidsinstanties die worden vertegenwoordigd, om een accurate vertegenwoordiging te waarborgen.

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Beleidsontwikkeling buitenlandse zaken

  De ontwikkelingsprocessen van het beleid inzake buitenlandse zaken, zoals relevante onderzoeksmethoden, relevante wetgeving en activiteiten op het gebied van buitenlandse zaken.

 • Buitenlandse zaken

  De activiteiten van een ministerie of afdeling voor buitenlandse zaken van een regering of overheidsinstantie en de daarvoor geldende regelgeving.

Vaardigheden

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Overheidsactiviteiten in buitenlandse instellingen coördineren

  Coördineren van de activiteiten van de regering van het land van herkomst in buitenlandse instellingen, zoals gedecentraliseerde overheidsdiensten, middelenbeheer, beleidsbeheer en andere activiteiten van de overheid.

 • Risicofactoren inschatten

  Bepalen van de invloed van economische, politieke en culturele risicofactoren en bijkomende kwesties.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren

  De politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in het toegewezen land observeren, relevante informatie verzamelen en rapporteren aan de betrokken instelling.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Advies geven over buitenlands beleid

  Aan overheden of andere publieke organisaties advies geven over de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van buitenlandse zaken.

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Nationale belangen vertegenwoordigen

  De belangen van de nationale overheid en de industrie vertegenwoordigen in verband met verschillende aangelegenheden zoals handel, mensenrechten, ontwikkelingshulp, milieukwesties en andere aspecten van de politieke, economische of wetenschappelijke samenwerking.

 • Diplomatieke beginselen toepassen

  De bij de totstandkoming van internationale verdragen betrokken processen volgen door onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van verschillende landen te voeren, de belangen van de eigen regering te beschermen en het compromis te vergemakkelijken.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

Optionele kennis en vaardigheden

conflictbeheersing toepassen organisatorische technieken gebruiken internationale betrekkingen opbouwen buitenlands beleid analyseren andere nationale vertegenwoordigers ondersteunen begrotingsbeginselen internationaal recht zorgen voor de openbare orde en veiligheid culturele evenementen festivals en tentoonstellingen organiseren rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen noodprocedures beheren samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen regeringsceremonies uitvoeren publieke presentaties geven politieke onderhandelingen uitvoeren organisatorische beleidslijnen vaststellen mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid analyseren officiële overeenkomsten bewerkstelligen

Source: Sisyphus ODB