Beroep amusementsjournalist

Amusementsjournalisten onderzoeken en schrijven artikels over culturele en sociale evenementen voor kranten, tijdschriften, televisie en andere media. Zij nemen interviews af met kunstenaars en beroemdheden en wonen evenementen bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

Vaardigheden

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Tegen een deadline schrijven

  Strakke deadlines plannen en respecteren, vooral voor theater-, scherm- en radioprojecten.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

Optionele kennis en vaardigheden

boeken lezen krantenkoppen schrijven beeldbewerking uitvoeren onderschriften schrijven contacten leggen met beroemdheden artikelen herschrijven mediawet desktoppublishingtechnieken toepassen video's bewerken zich aanpassen aan het type media digitale bewegende beelden bewerken literatuuradministratie beheren vraaggesprekken documenteren boekenbeurzen bezoeken telefonisch communiceren desktoppublishing online nieuwsinhoud creëren literatuur vragen stellen op evenementen opgenomen geluid bewerken audiobewerkingssoftware culturele projecten voorstellingen bijwonen multimediasystemen foto's bewerken juistheid van informatie controleren negatieven bewerken contacten leggen met culturele partners presenteren tijdens live-uitzendingen tekst proeflezen persoonlijke financiën beheren uitspraaktechnieken eigen teksten promoten instructies van de regisseur ter plaatse volgen ict-softwarespecificaties geschreven inhoud aanbieden aanpassen aan veranderende situaties

Source: Sisyphus ODB