Beroep analist financieel risico

Analisten financieel risico identificeren en beoordelen op correcte wijze potentiële risicogebieden die een bedreiging vormen voor de activa of het kapitaal van organisaties. Zij zijn gespecialiseerd in de analyse van krediet-, markt-, operationele of regelgevingsrisico's. Zij maken gebruik van statistische analyses om risico's te evalueren, doen aanbevelingen om risico's te beperken en te beheersen en controleren of documentatie aan de wettelijke voorschriften voldoet.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen

  De veiligheidsdocumentatie en alle veiligheidsgerelateerde communicatie en informatie.

 • Financiële prognoses

  Het instrument dat in het kader van fiscaal financieel beheer wordt gebruikt voor het aangeven van trends in de inkomsten en voor schattingen van financiële omstandigheden.

 • Risico-overdracht

  De financiële technieken die erop gericht zijn om financiële schade aan een bedrijf te voorkomen en die in plaats daarvan het bedrijf beschermen bij zijn activiteiten. Het gaat daarbij om de overdracht van verplichtingen en vorderingen aan derde partijen die voldoende financiële armslag hebben en zich specialiseren in het bundelen en beheren van schaalrisico’s.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

Vaardigheden

 • Risicorapporten opstellen

  Alle informatie verzamelen, de variabelen analyseren en rapporten opstellen waar de gedetecteerde risico's van de onderneming of de projecten worden geanalyseerd en mogelijke oplossingen worden voorgesteld als tegenmaatregelen voor de risico's.

 • Risicokaarten opstellen

  Gebruik van datavisualisatiehulpmiddelen om de specifieke financiële risico’s, de aard en de impact ervan voor een organisatie te communiceren.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financiële risico’s beheren

  De financiële risico’s voorspellen en beheren, en procedures vaststellen om de gevolgen ervan te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

Optionele kennis en vaardigheden

beleid voor informatiebeveiliging toepassen financieel plan opstellen economische tendensen analyseren juridisch onderzoek jaarrekeningen opstellen statistische financiële rapporten opstellen kredietrapporten voorbereiden ondersteuning geven bij financiële berekeningen kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren technieken voor schuldvordering verschillende talen spreken jaarrekeningen interpreteren risico’s van activa van klanten beoordelen hypotheekrisico's beoordelen gegevensanalyses uitvoeren gegevens inspecteren effecten onderhandelen over verkoopcontracten principes van teamwerk risicofactoren inschatten stresstestmethoden voor krediet toepassen financiële prestaties van een bedrijf analyseren terugbetaling van schulden van klanten afdwingen risicobeperkingstechnieken van wisselkoersen beheersen oplossingen voor problemen creëren werkgerelateerde verslagen schrijven diplomatisch zijn visuele gegevenspresentatie bieden vertrouwelijkheid van informatie statistische voorspellingen doen kredietrisicobeleid toepassen statistische gegevens voor verzekeringsdoeleinden verzamelen principes voor bedrijfsbeheer boekhoudkundige technieken advies geven over belastingplanning kredietwaardigheid beoordelen verzekeringsrisico’s analyseren financieringsmiddelen beheren financiële prestaties optimaliseren beschikken over computervaardigheden frauduleuze activiteiten voorkomen financiële verslagen bijhouden internationale commerciële transactiebepalingen technieken toepassen voor statistische analyses informatie over belastingwetgeving verstrekken verzekeringsbeginselen

Source: Sisyphus ODB