Beroep analist fiscaal beleid

Analisten fiscaal beleid onderzoeken en ontwikkelen een fiscaal beleid en fiscale wetgeving met het oog op de verbetering en ontwikkeling van het fiscaal beleid. Zij adviseren officiële instanties over beleidsuitvoering en financiële operaties en voorspellen de financiële gevolgen van wijzigingen in het fiscale beleid.

Analist fiscaal beleid: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Ondernemingsrecht

  De wettelijke regels die van toepassing zijn op de interactie tussen de belanghebbenden van bedrijven (zoals aandeelhouders, werknemers, bestuurders, consumenten, enz.), en op de verantwoordelijkheden die bedrijven hebben tegenover hun belanghebbenden.

 • Overheidsfinanciën

  De economische invloed van de overheid en de werking van overheidsinkomsten en -uitgaven.

 • Politiek

  De methode, het proces en de studie van het beïnvloeden van mensen, het verwerven van zeggenschap over een gemeenschap of samenleving en de verdeling van macht binnen een gemeenschap en tussen samenlevingen.

 • Publiekrecht

  Het deel van het recht dat de betrekkingen tussen particulieren en de overheid regelt en dat de betrekkingen tussen particulieren regelt die rechstreeks van belang zijn voor de samenleving.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Kadastrale belastingen

  De belastingwetgeving inzake onroerend goed en de eigendomsafmetingen van een gemeenschap.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

Vaardigheden

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Fiscaal beleid ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van belastingprocedures op basis van voorafgaand onderzoek, dat de efficiëntie van de procedures en de invloed ervan op de optimalisering van de overheidsinkomsten en -uitgaven zal verbeteren en ervoor zal zorgen dat de belastingwetgeving in acht wordt genomen.

 • Toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging

  Beheer van de doelstelling om invloed uit te oefenen op politieke, economische en sociale beslissingen. Ervoor zorgen dat de ethiek en het beleid worden nageleefd.

 • Belastingprocedures onderzoeken

  De procedures onderzoeken die belastingactiviteiten regelen, zoals de procedures voor de berekening van de belasting voor organisaties of personen, het proces inzake de afhandeling en controle van belastingen en het proces inzake belastingaangiften.

 • Advies geven over fiscaal beleid

  Overheidsambtenaren advies geven over wijzigingen in belastingbeleid en -procedures en over de implementatie van nieuwe beleidsregels op nationaal en lokaal niveau.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

Optionele kennis en vaardigheden

analytisch denken rekeningmetrieken voorspellen financiële prognoses samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen audittechnieken advies geven over overheidsfinanciën informatie over belastingwetgeving verstrekken fraudedetectie advies geven over belastingplanning microsoft office gebruiken boekhoudregelgeving implementatie van overheidsbeleid beheren administratieve systemen beheren financiële controlerapporten opstellen projectbeheer uitvoeren boekhoudkundige technieken voldoen aan wettelijke bepalingen begrotingsbeginselen werkgerelateerde verslagen schrijven kantoorsoftware

Source: Sisyphus ODB