Beroep analist ict-noodherstel

Analisten ICT-noodherstel ontwikkelen, onderhouden en implementeren strategieën en oplossingen voor ICT-continuïteit en noodherstel. Zij ondersteunen de technische teams, beoordelen de risico's, ontwerpen en ontwikkelen procedures, documentatie en strategieën voor noodherstel, zodat bedrijfsfuncties kunnen worden voortgezet en hersteld met een minimaal verlies aan gegevens. Zij coördineren ook tests en validaties van systeemback-ups.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-foutopsporing

  De ICT-instrumenten die worden gebruikt om programma's en softwarecode op fouten te testen, waaronder GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind en WinDbg.

 • Managementtechnieken voor ICT-problemen

  De technieken voor het identificeren van de oplossingen van de oorzaak van ICT-voorvallen.

 • ICT-hersteltechnieken

  De technieken voor het herstellen van hardware- of softwarecomponenten en -gegevens na storingen, corruptie of beschadiging.

 • Beste praktijken voor reservekopieën van het systeem

  De procedures ter voorbereiding van het herstel of het behoud van de voor een organisatie vitale technologische infrastructuur.

 • Risicoanalyse productgebruik

  De methoden voor analyse van aan een product verbonden risico’s, in mogelijke klantomgevingen, hun omvang, gevolgen en waarschijnlijke uitkomsten, om deze te beperken door middel van waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen en ondersteuning bij het onderhoud.

 • Analysemethoden voor ICT-prestaties

  De methoden die worden gebruikt om software, ICT-systemen en netwerkprestaties te analyseren en een leidraad bieden voor de onderliggende oorzaken van problemen binnen informatiesystemen. De methoden kunnen resourceknelpunten, applicatietijden, wachttijden en benchmarkresultaten analyseren.

Vaardigheden

 • Beveiligingsbeleid definiëren

  Een reeks schriftelijke regels en beleidsmaatregelen opstellen en uitvoeren die tot doel hebben een organisatie te beschermen met betrekking tot de beperkingen van het gedrag van de belanghebbenden, de beschermende mechanische beperkingen en de beperkingen van de toegang tot gegevens.

 • Plan voor continuïteit van werkzaamheden onderhouden

  Actualiseren van de methodologie die stappen bevat om ervoor te zorgen dat de faciliteiten van een organisatie kunnen blijven functioneren in het geval van een groot aantal onvoorziene gebeurtenissen.

 • ICT-herstelsystemen ten uitvoer brengen

  Creëren, beheren en ten uitvoer brengen van een ICT-systeemherstelplan in geval van een crisis om informatie op te halen en het gebruik van het systeem te herstellen.

 • IT-beveiligingsnaleving beheren

  Richtlijnen geven over de toepassing en naleving van relevante industrienormen, beste praktijken en wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging.

 • ICT-beveiligingsrisico’s identificeren

  Methoden en technieken toepassen om potentiële beveiligingsrisico's, beveiligingsinbreuken en risicofactoren te identificeren met behulp van ICT-tools voor het in kaart brengen van ICT-systemen, het analyseren van risico's, kwetsbaarheden en bedreigingen en het evalueren van noodplannen.

 • Rampherstelplannen beheren

  Indien nodig een actieplan voor het ophalen of compenseren van verloren informatiesystemen voorbereiden, testen en uitvoeren.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Keuze van ICT-oplossing optimaliseren

  Passende oplossingen op het gebied van ICT kiezen, rekening houdend met de potentiële risico’s, de voordelen en het algemene effect.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Back-ups maken

  Back-upprocedures implementeren om een back-up te maken van gegevens en systemen om een permanente en betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Uitvoeren van gegevensback-ups om informatie te beveiligen door deze te kopiëren en te archiveren om de integriteit te waarborgen tijdens de systeemintegratie en na het optreden van gegevensverlies.

 • Informatiebeveiligingsstrategie ontwikkelen

  Bedrijfsstrategie creëren met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van informatie om de informatie-integriteit en -beschikbaarheid en gegevensprivacy te maximaliseren.

 • Impactevaluatie van ICT-processen op bedrijfsvoering uitvoeren

  De tastbare gevolgen van de implementatie van nieuwe ICT-systemen en -functies op de huidige bedrijfsstructuur en organisatorische procedures evalueren.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Systeembeveiliging beheren

  De kritieke activa van een onderneming analyseren en zwakke punten en kwetsbaarheden in kaart brengen die kunnen leiden tot indringing of aanvallen. Beveiligingsdetectietechnieken toepassen. Inzicht hebben in cyberaanvaltechnieken en doeltreffende tegenmaatregelen implementeren.

Optionele kennis en vaardigheden

softwaretestniveaus ict-stroomverbruik leiding geven aan personeel organisatorische veerkracht ongestructureerde gegevens android windows phone ict-infrastructuur blackberry cyberbeveiliging live presentaties geven hulpmiddelen voor systeemnetwerkbeheer ict-communicatieprotocollen beveiligingsrisico’s voor ict-netwerken ios hardwarearchitecturen maatregelen tegen cyberaanvallen intern risicobeheerbeleid strategie voor informatiebeveiliging softwareafwijkingen kwaliteitsmodellen voor ict-processen mobiele besturingssystemen

Source: Sisyphus ODB