Beroep analist verzekeringspremies

Ratinganalisten analyseren informatie over verzekeringsmarkten en hun rating, stellen ratingverslagen en -facturen op, stellen financiële gegevens op en leggen ratings over aan belanghebbenden, cliënten en externe partijen. Zij werken voor verzekeringsmaatschappijen en berekenen de verzekeringspremie en tarieven voor de klanten van de onderneming, met behulp van zowel manuele als geautomatiseerde methoden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verzekeringsmarkt

  De trends en belangrijke bepalende factoren op de verzekeringsmarkt, de verzekeringmethoden en -praktijken, en de identificatie van de voornaamste belanghebbenden in de verzekeringssector.

 • Processen voor kredietcontrole

  De verschillende technieken en procedures die worden toegepast om ervoor te zorgen dat krediet wordt gegeven aan geschikte klanten en dat zij op tijd betalen.  

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

Vaardigheden

 • Kredietwaardigheid beoordelen

  De kredietwaardigheid onderzoeken en zoeken naar informatie hierover van ondernemingen en bedrijven, verstrekt door kredietwaardigheidsbureaus om vast te stellen hoe groot de kans is dat de debiteur in gebreke blijft.

 • Financiële informatie samenvatten

  Financiële informatie afkomstig van verschillende bronnen of diensten verzamelen, herzien en samenvoegen om een document met uniforme financiële rekeningen of plannen op te stellen.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Leningen analyseren

  Onderzoeken en analyseren van de leningen die aan organisaties en individuele personen verstrekt worden via verschillende vormen van krediet zoals debet-compensatie, exportkredieten, termijnkredieten en de aankoop van handelswissels.

 • Kredietrapporten voorbereiden

  Opstellen van verslagen waarin wordt aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat de organisatie tijdig de schulden kan aflossen, waarbij aan alle wettelijke vereisten in verband met de overeenkomst wordt voldaan.

Optionele kennis en vaardigheden

beleggingsportefeuilles controleren advies geven over kredietwaardigheid financiële prestaties van een bedrijf analyseren toekomstige bedrijfsniveaus prognosticeren zakenrelaties aangaan schuldsystemen kredietwaardigheid controleren schuldonderzoeken uitvoeren kredietbeleid opstellen verzekeringsrisico’s analyseren advies geven over risicobeheer financiële producten promoten kredietrisicobeleid toepassen statistiek regelingen voor samenwerking opstellen richtlijnen voor underwriting opstellen communiceren met bankiers moderne portefeuilletheorie

Source: Sisyphus ODB