Beroep antropoloog

Antropologen onderzoeken alle aspecten van het leven die betrekking hebben op mensen. Zij bestuderen de verschillende beschavingen die in de loop van de tijd hebben bestaan en hun manieren van organiseren. Zij proberen de fysieke, maatschappelijke, taalkundige, politieke, economische, filosofische en culturele aspecten van verschillende mensen te analyseren. Het doel van hun studies is het begrijpen en beschrijven van het verleden van de mensheid en het oplossen van actuele maatschappelijke problemen. Zij verkennen verschillende perspectieven zoals de filosofische antropologie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Participerende observatie

  Empirisch onderzoek waarvan het doel is om een intieme band te verwerven met een bepaalde groep individuen en hun principes, ideeën, overtuigingen en gedragingen via een intensieve interactie met een samenleving in haar culturele omgeving gedurende een lange tijdsperiode. Zulk onderzoek omvat directe waarneming, interviews, deelname aan de groep, enz.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Antropologie

  De studie van de ontwikkeling en het gedrag van mensen.

Vaardigheden

 • Culturen bestuderen

  Studie en internalisering van een cultuur die niet uw eigen is om tradities, regels en werken te begrijpen.

 • Menselijk gedrag observeren

  Gedetailleerde aantekeningen maken over hoe mensen interageren en reageren op elkaar, objecten, concepten, ideeën, overtuigingen en systemen om patronen en trends aan het licht te brengen.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Menselijk gedrag onderzoeken

  Analyseren, bestuderen en uitleggen van het menselijk gedrag, de redenen ontdekken waarom individuen en groepen zich zo gedragen en zoeken naar patronen om toekomstig gedrag te voorspellen.

Optionele kennis en vaardigheden

participerende observatie uitvoeren filosofie gesprekstechnieken osteologie politiek archeologie archeologische vondsten identificeren antropologie onderwijzen religieuze studies wetenschappelijke theorieën ontwikkelen geschiedenis onderzoeksvoorstellen schrijven op een opgravingslocatie werken linguïstiek historische bronnen in archieven zoeken informatiebronnen raadplegen advies geven aan wetgevers culturele geschiedenis menselijke gemeenschappen bestuderen sociologie focusgroepen interviewen forensische antropologie biologie

Source: Sisyphus ODB