Beroep apotheker farmaceutische industrie

Industrieel apothekers zijn betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Zij ontwikkelen nieuwe geneesmiddelen, voeren tests uit, zorgen voor kwaliteit en zorgen ervoor dat de medicatie in overeenstemming is met de voorschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake apotheken

  De wettelijke eisen en voorschriften voor het exploiteren van een apotheek.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Farmacotherapie

  Het gebruik van geneesmiddelen voor de behandeling van ziekten vergeleken met chirurgische therapie.

 • Anorganische chemie

  De chemie van stoffen die geen koolwaterstofradicalen bevatten.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Farmaceutische technologie

  Farmaceutische technologie is de tak van farmaceutisch onderzoek die betrekking heeft op het technologische ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de beoordeling van geneesmiddelen en medische producten.

 • Organische chemie

  De chemie van verbindingen en stoffen die koolstof bevatten.

 • Farmaceutische chemie

  De chemische aspecten van de identificatie en synthetische wijziging van de chemische eenheden, voor zover deze betrekking hebben op therapeutisch gebruik. De manier waarop verschillende chemische stoffen van invloed zijn op biologische systemen en hoe deze in de ontwikkeling van geneesmiddelen kunnen worden geïntegreerd.

 • Toxicologie

  De negatieve effecten van chemische stoffen op levende organismen, hun dosis en hun blootstelling.

 • Farmacognosie

  De fysische, chemische, biochemische en biologische eigenschappen van geneesmiddelen met natuurlijke bronnen als oorsprong.

 • Farmacokinetiek

  De lichaamsinteractie met een specifiek geneesmiddel na toediening, de absorptie- en verspreidingsmechanismen en de chemische veranderingen in het lichaam.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

Vaardigheden

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

Optionele kennis en vaardigheden

veilig beheer van geneesmiddelen plantkunde toxicologische onderzoeken uitvoeren productverbeteringen aanbevelen veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen passende beschermende uitrusting dragen bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten veiligheidsproblemen met geneesmiddelen beheersen marketingstrategieën implementeren experimentele laboratoriumgegevens analyseren medische toeleveringsketens beheren medicinale producten testen methoden voor kwaliteitsgarantie geneesmiddelenbewaking verzekeren geneesmiddelen vervaardigen beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren laboratoriumproeven uitvoeren medische apparaten onderhouden verkoopstrategieën medisch laboratoriummateriaal onderhouden gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid

Source: Sisyphus ODB