Beroep applicatie-ingenieur

Applicatie-ingenieurs houden zich bezig met de technische eisen, het beheer en het ontwerp voor de ontwikkeling van diverse technische toepassingen, zoals systemen, nieuwe productontwerpen of verbeteringen van processen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een ontwerp- of procesverbetering, bieden technische ondersteuning voor producten, beantwoorden vragen over de technische functionaliteit en staan het verkoopteam bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

typescript puppet materiaal onderhouden laboratoriumproeven uitvoeren creatieve ideeën ontwikkelen contracten beheren cobol machinebouw zakenrelaties aangaan moderne talen kwaliteitsnormen opstellen kwetsbaarheden in software ontwikkelen dierproeven uitvoeren zich aanpassen aan nieuwe ontwerpmaterialen financiële haalbaarheid beoordelen common lisp richtsnoeren voor productie opstellen machinevertaling gebruiken experimentele gegevens verzamelen computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken principes van kunstmatige intelligentie machines in bedrijf stellen logistiek beheren technische tekeningen lezen grammatica- en spellingsregels toepassen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie assisteren bij wetenschappelijk onderzoek advies geven aan technici overleggen met ontwerpteams monsters etiketteren milieutechniek prototypen voor productie maken standaarden van het world wide web consortium software voor het oplossen van softwarefouten internet of things systeemcomponenten integreren machinaal leren gebruiken sap r3 samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen documentatie die verband houdt met het werk archiveren elektrotechniek parallelle programmering gebruiken ontwerpbeginselen gebruikersinterface ontwerpen scratch informatiestructuur naleving met wettelijke vereisten garanderen haskell bouwsector openedge advanced business language computerlinguïstiek vereisten voor de verpakking van producten technische ontwerpen aanpassen leveranciersrisico’s beoordelen deadlines halen problemen oplossen tijdschatting maken voor werkzaamheden laboratoriumtechnieken werknemers opleiden sas language arbeidswetgeving gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen bestaande gegevens migreren stressbestendigheid van producten analyseren apl materiaalkunde behoeften van klanten identificeren wiskunde coffeescript activiteiten in magazijnen beheren elektromechanica kwaliteitsnormen voor vertaling volgen aanpassen aan wijzigingen in technologische ontwikkelingsplannen belastingwetgeving licentieovereenkomsten ontwikkelen objectgeoriënteerd programmeren gebruiken testapparatuur gebruiken samenwerken met ontwerpers technisch personeel raadplegen prolog strategieën voor toeleveringsketens analyseren perl niet-destructieve testapparatuur gebruiken fysiek model van een product bouwen fijnmechanica terminologie semantiek woordenboeken gebruiken mechatronica prototypes ontwerpen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren swift leveranciers identificeren technische tekeningen maken ajax robotica natuurlijke taalverwerking groovy spraakherkenning grammatica specificaties opstellen wetgeving op het gebied van ict-beveiliging fabricageprocessen verschillende talen spreken ict-foutopsporing java functioneel programmeren gebruiken spanningsweerstand van materialen analyseren contractadministratie bijhouden testgegevens vastleggen offertes van aannemers vergelijken kostenbeheer gegevensbeheer van producten efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren javascript begrippen in een taal vertalen technische documentatie aanleveren asp.net overleggen met ingenieurs hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie softwarespecificaties analyseren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen ict-codebeoordeling uitvoeren aanbestedingsprocedures uitvoeren eclipse cad-software gebruiken ansible computerwetenschappen c++ aan contractspecificaties voldoen visual basic geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen salt elektronica php erlang cad-software computerprogrammering ontwerpspecificaties opstellen objectgeoriënteerd modelleren industriële techniek organisatie van magazijnen beheren algoritmen softwareprototype ontwikkelen softwareafwijkingen software voor vertaalgeheugens ontwikkelen zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving testgegevens analyseren zoekmachineoptimalisatie uitvoeren logistieke veranderingen analyseren simulaties in het laboratorium uitvoeren logistieke databanken beheren natuurkunde ml ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren xcode smalltalk aanbestedingsprocedures beheren testprocedures ontwikkelen gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen logisch programmeren gebruiken distributiekanalen beheren taakalgoritmisatie werk van onderaannemers beheren proefdraaien medewerkers opleiden over productkenmerken contractenrecht linguïstiek productcontrole beheren onderzoek over ontwerptendensen voeren jenkins virtueel model van een product maken logistiek machinevertaling semantische ict-integratie beheren softwareontwerppatronen gebruiken software voor vertaalgeheugens gebruiken industriële uitrusting inspecteren vbscript budgetten beheren software voor geïntegreerde ontwikkelomgevingen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid prestatietests uitvoeren lokalisatie beheren geavanceerde productietechnieken toepassen projectbeheer uitvoeren handleidingen schrijven beheer van de leveringsketen python kwaliteitsstandaarden productieprocessen analyseren voor verbetering taalvaardigheden bijwerken testapparatuur onderhouden transcreatie precisietechniek verkoopfacturen opstellen technieken toepassen voor statistische analyses bestellingen van klanten verwerken advies geven over onderhoud van apparatuur informatiearchitectuur r audits voor contractnaleving uitvoeren componenten van robotsystemen apache maven pascal planning van de inventaris uitvoeren vagrant verkeerskunde vertaaltechnologieën evalueren matlab monsters voor analyse verzamelen softwarebibliotheken gebruiken groene logistiek scala opslagactiviteiten klachten van klanten afhandelen staf assembly kdevelop cognitieve psychologie op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen productieprocessen ontwerpschetsen tekenen multimodale logistiek toepassen regelgeving communiceren computertechniek productie controleren objective-c klantwensen identificeren abap geschiktheid van materialen vaststellen analytische wiskundige berekeningen uitvoeren logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken automatisch programmeren gebruiken schakelschema’s elektromechanische systemen ontwerpen klantenfeedback over toepassingen verzamelen stroomschema creëren c# ruby toezicht houden op werkzaamheden in de ontwerpfase analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren lisp kansberekening cae-software contractuele geschillen beheren microsoft visual c++

Source: Sisyphus ODB