Beroep arbeidsanalist

Arbeidsanalisten verzamelen en analyseren beroepsinformatie binnen één domein of bedrijf om aanbevelingen te doen voor het verlagen van de kosten en het doorvoeren van algemene bedrijfsverbeteringen. Zij verlenen technische bijstand aan werkgevers bij het aanpakken van personeelsherstructureringen en problemen bij de werving en ontwikkeling van personeel. Arbeidsanalisten bestuderen en schrijven functiebeschrijvingen en stellen beroepsclassificatiesystemen op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Vacatures op de arbeidsmarkt

  Vacatures op de arbeidsmarkt, afhankelijk van de desbetreffende economische sector.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Personeelsbeleid

  De functie in een organisatie die zich bezighoudt met het werven van medewerkers en het optimaliseren van de prestaties van medewerkers.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

Vaardigheden

 • Functieanalyses uitvoeren

  Onderzoek en studies uitvoeren over beroepen, analyseren en integreren van gegevens om de inhoud van banen te bepalen, met inbegrip van de vereisten voor het uitvoeren van de activiteiten, en verstrekken van informatie aan het bedrijfsleven, de industrie of overheidsfunctionarissen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Advies geven over personeelsbeheer

  Advies geven aan leidinggevend personeel in een organisatie over methoden om de betrekkingen met de werknemers te verbeteren, over betere methoden voor het aanwerven en opleiden van werknemers en voor het vergroten van de tevredenheid van werknemers.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiëntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Functieomschrijvingen schrijven

  Een beschrijving opstellen van het profiel, de kwalificaties en de vaardigheden die voor een specifieke functie vereist zijn, door onderzoek te verrichten, de uit te voeren activiteiten te analyseren en informatie te verkrijgen van de werkgever.

 • Beroepsclassificatiesystemen ontwikkelen

  Systemen ontwerpen, wijzigen en onderhouden die zorgen voor een georganiseerde verzameling van functiebeschrijvingen.

 • Instrumenten voor beroepsanalyse ontwerpen

  Vaststellen of er behoefte is aan en ontwerpen van middelen voor taakanalyse, zoals handleidingen, rapportageformulieren, opleidingsfilms of -dia's.

Optionele kennis en vaardigheden

afspraken beheren contacten leggen met vakbondsvertegenwoordigers wervingsdiensten uitvoeren organisatiestructuur trainingen organiseren contacten leggen met regeringsfunctionarissen managers ondersteunen professionele administratie bijhouden mensen profileren trainingsmateriaal creëren werknemers opleiden personen interviewen contacten leggen met experts uit de industrie vraaggesprekken documenteren opleidingsprogramma’s ontwikkelen testen beheren noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen feedback van werknemers verzamelen omgaan met managers processen van personeelszaken

Source: Sisyphus ODB