Beroep arbo-ingenieur mijnbouw

Arbo-ingenieurs in de mijnbouw ontwikkelen en implementeren systemen en procedures om letsel en ziekte van de werknemer te voorkomen, de arbeidsomstandigheden in mijnen te verbeteren, gezondheids- en veiligheidsrisico’s te verminderen en schade aan apparatuur en eigendom te voorkomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

Vaardigheden

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Mijnongelukken onderzoeken

  Onderzoek naar mijnongelukken uitvoeren; onveilige werkomstandigheden vaststellen en maatregelen ter verbetering ontwikkelen.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Gezondheids- en veiligheidsstrategieën in de mijnbouw ontwikkelen

  Strategieën en procedures ontwikkelen om gezondheid en veiligheid in de mijnbouw te beheren. Ervoor zorgen dat procedures minimaal voldoen aan de nationale wetgeving.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Gezondheids- en veiligheidsproblemen voorkomen

  Veiligheids- en gezondheidskwesties identificeren en oplossingen te bedenken om ongevallen te voorkomen.

 • Werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw

  Organiseer opleidingen op het gebied van de veiligheid van mijnen voor werknemers, supervisors en het management.

Optionele kennis en vaardigheden

rapporten presenteren problemen oplossen elektrotechniek mijnbouwtechniek veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

Source: Sisyphus ODB