Beroep arbo-ingenieur

Arbo-ingenieurs ontwerpen voorwerpen en programma’s door technische beginselen en gezondheid en arbovereisten te combineren. Zij werken aan de bescherming en het welzijn van de mensen die gebruikmaken van ontworpen voorwerpen of werkzaamheden uitvoeren in het kader van ontworpen gezondheids- en veiligheidsprogramma’s. Zij beoordelen de voorzieningen en de risico’s die zij kunnen opleveren (bijv. verontreinigende materialen, ergonomie, behandeling van gevaarlijke stoffen, enz.) om gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen en te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Veiligheidstechniek

  De technieken die moeten zorgen dat systemen, machines en apparatuur werken volgens de vastgestelde veiligheidsnormen en wetten, zoals de milieuwetgeving.

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen

  De veiligheidsdocumentatie en alle veiligheidsgerelateerde communicatie en informatie.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Risicobeoordelingen opstellen

  Risico’s beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven die op organisatorisch niveau moeten worden genomen.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsuitrusting ontwerpen ontwerpbeginselen procedures voor materiaaltests ontwikkelen medewerkers inlichten over bescherming tegen straling ontwerpspecificaties opstellen laboratoriumproeven uitvoeren milieuaudits uitvoeren procedures inzake brandpreventie chemie audits op de werkplek uitvoeren strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen architecten adviseren inspectierapporten schrijven veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen brandrisico’s vaststellen reageren op nucleaire noodsituaties veiligheidsschendingen opvolgen kennis van menselijk gedrag gebruiken werknemers voorlichten over beroepsrisico’s bescherming tegen straling voldoen aan de normen van nationale en internationale veiligheidsprogramma’s werkplekken controleren veiligheidsstrategieën testen kernenergie veiligheidsapparaten installeren regelgeving inzake brandveiligheid menselijke factoren inzake veiligheid inspecties uitvoeren industriële hygiëne evalueren natuurkunde ergonomie brandbestrijdingssystemen eigen verantwoordelijkheid aanvaarden arbeidsgerelateerde letsels onderzoeken materiaalkunde procedures voor kwaliteitscontrole brandveiligheidsinspecties uitvoeren brandtesten uitvoeren textielmaterialen thermohydraulica thermodynamica civiele techniek advies geven over bouwmaterialen brandbeveiligingstechniek milieuwetgeving

Source: Sisyphus ODB