Beroep archeoloog

Archeologen onderzoeken en bestuderen vroegere beschavingen en nederzettingen door het verzamelen en inspecteren van materiële overblijfselen. Zij analyseren en trekken conclusies over een brede waaier van onderwerpen zoals hiërarchische systemen, taal, cultuur en politiek op basis van de studie van objecten, structuren, fossielen, relikwieën en artefacten die door deze volkeren zijn achtergelaten. Archeologen maken gebruik van verschillende interdisciplinaire methoden zoals stratigrafie, typologie, 3D-analyse, wiskunde en modellering.

Archeoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Culturele geschiedenis

  Domein dat historische en antropologische benaderingen combineert voor het vastleggen en bestuderen van vroegere gebruiken, kunst en werkwijzen van een groep mensen, rekening houdend met hun politieke, culturele en sociale omgeving.

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Bronnenindeling

  Het indelen van uiteenlopende informatiebronnen in verschillende categorieën, waaronder historische en niet-historische, of primaire en secundaire bronnen, en het beoordelen van deze bronnen op basis van hun inhoud, materiële kenmerken, auteurs, enz.

 • Archeologie

  De tak van wetenschap die zich bezighoudt met het opgraven en bestuderen van materiële sporen van menselijke activiteit uit het verleden.

 • Geschiedenis

  De tak van wetenschap die aan mensen gerelateerde gebeurtenissen uit het verleden bestudeert, analyseert en beschrijft.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Historisch onderzoek doen

  Wetenschappelijke methoden gebruiken voor onderzoek en cultuur.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij geofysische onderzoeken monsters voor analyse verzamelen archeologische vondsten registreren geografische informatiesystemen gebruiken behoud van architectonische vormen geologische tijdsschaal projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden laboratoriumproeven uitvoeren conservatieplan voor collectie opstellen veldwerk uitvoeren osteologie antropologie conservatietechnieken onderzoeksvoorstellen schrijven geologie landmeting gegevens verzamelen met een gps archeologische vondsten identificeren tentoonstellingen organiseren oude inscripties bestuderen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen op een opgravingslocatie werken archeobotanie onderzoek onder water uitvoeren epigrafie geografische informatiesystemen toezicht houden op opgravingen landmetingen uitvoeren luchtfoto’s bestuderen kunstgeschiedenis conservatiebehoeften beoordelen

Source: Sisyphus ODB