Beroep archivaris

Archivarissen beoordelen, verzamelen, organiseren, bewaren en bieden toegang tot registers en archieven. De bijgehouden gegevens zijn in analoge of digitale vorm en omvatten verschillende soorten media (documenten, foto's, video- en geluidsopnamen enz.).

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Collectiebeheer

  Het proces voor de beoordeling, selectie en levenscyclus van de hulpbronnen om een samenhangende verzameling te creëren en te bevorderen in overeenstemming met de behoeften van de gebruikers of afnemers. Inzicht in het wettelijk depot voor de toegang tot publicaties op lange termijn.

 • Conservatietechnieken

  Procedures, instrumenten, technieken, materialen en chemische stoffen die worden gebruikt voor conservering en archivering.

Vaardigheden

 • Toegang tot informatie bevorderen

  Documenten voor archivering voorbereiden; ervoor zorgen dat de informatie te allen tijde gemakkelijk toegankelijk is.

 • Semantische bomen opstellen

  Opstellen van coherente lijsten en hiërarchieën van concepten en termen om een consistente indexering in kennisorganisatiesystemen te waarborgen.

 • Richtlijnen voor archiefgebruikers beheren

  Beleidsrichtlijnen vaststellen voor de toegang van het publiek tot een (digitaal) archief en het behoedzame gebruik van aanwezig materiaal. De richtlijnen meedelen aan de bezoekers van het archief.

 • Collectie in een context plaatsen

  Toelichting en context geven bij collectiestukken en deze beschrijven.

 • Beginselen inzake gegevensbescherming in acht nemen

  Ervoor zorgen dat de toegang tot persoonlijke of institutionele gegevens in overeenstemming is met het wettelijk en ethisch kader voor deze toegang.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Archiefgebruikers helpen met hun vragen

  Bemiddelingsdiensten en algemene bijstand verlenen aan onderzoekers en bezoekers bij hun zoektocht naar archiefmateriaal.

 • Digitale archieven beheren

  Creëren en onderhouden van computerarchieven en -databases, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektronische informatieopslagtechnologie worden geïntegreerd.

 • Archiefobjecten opslaan

  Archiefdocumenten bewaren, opslaan en beschermen; kopieer archiefstukken op film, videotape, audiotape, schijf of computerformaten, zoals vereist.

 • Historische documenten beoordelen

  Verifiëren en beoordelen van historische documenten en archiefmateriaal.

 • Een collectie bestuderen

  De oorsprong en de historische betekenis van collecties onderzoeken en traceren, en inhoud archiveren.

 • Archiefbeheer uitvoeren

  De levenscyclus van dossiers van instellingen, individuele personen, ondernemingsorganen, collecties, mondelinge geschiedenis beheren.

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijsprogramma's coördineren classificatiesystemen ontwikkelen budgetten beheren nieuw personeel in dienst nemen klantbeheer uitvoeren personeelszaken beheren software gebruiken voor gegevensbewaring documenten converteren van analoog naar digitaal

Source: Sisyphus ODB