Beroep art director

Kunstregisseurs vormen de visuele vormgeving van een concept. Zij creëren innovatieve ontwerpen, ontwikkelen artistieke projecten en beheren de samenwerking tussen alle betrokken aspecten. Kunstregisseurs kunnen creatief werk verrichten op het terrein, marketing, reclame, beeld- en filmvoorstellingen, mode of onlinebedrijven. Zij zorgen ervoor dat het geleverde werk visueel aantrekkelijk is voor het publiek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Persoonlijke regiestijlen

  Beschikken over inzicht in het gedrag van specifieke bestuurders en dit analyseren.

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Bedrijfsstrategieconcepten

  De terminologie met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van belangrijke trends en doelen die door de leidinggevenden van een organisatie worden gerealiseerd, met inachtneming van haar middelen, concurrentie en omgeving.

 • Theatertechnieken

  Technieken begrijpen die een succesvolle presentatie van een spel vergemakkelijken.

Vaardigheden

 • Behoefte aan technische middelen analyseren

  Een lijst van de benodigde middelen en apparatuur op basis van de technische behoeften van de productie bepalen en opmaken.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Artistiek team leiden

  Leiden en instrueren van een compleet team met de vereiste culturele expertise en ervaring.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Nieuwe concepten bedenken

  Met nieuwe concepten komen.

 • Artistiek team samenstellen

  Een artistiek team samenbrengen, na te hebben vastgesteld wat de behoeften zijn, op zoek gaan naar kandidaten, interviews houden en de omstandigheden van het project in overeenstemming brengen met de eisen van het project.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Visuele concepten vastleggen

  Bepalen hoe een concept het best visueel kan worden weergegeven.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Met toneelschrijvers werken

  Met schrijvers werken door middel van workshops en programma’s voor scriptontwikkeling.

 • Overleggen met de producer

  Met een filmproducent overleggen over vereisten, deadlines, budget en andere specificaties.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Timingsignalen opvolgen

  De dirigent, het orkest of regisseur observeren en de tekst en de vocale partituur volgen voor een accurate timing.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Scripts lezen

  Een playbook of filmscript lezen, niet alleen als literatuur, maar om acties, emotionele toestanden, ontwikkeling van karakters, situaties, verschillende sets en locaties, enz. te onderkennen.

 • Een voorstelling programmeren

  De technische acties en interventies tijdens een artistieke voorstelling plannen. Bepalen wanneer actoren op en van het podium gaan. Ervoor zorgen dat deze signalen worden gevolgd, voor een goed verloop van de voorstelling.

Optionele kennis en vaardigheden

muziekinstrumenten werken met het video- en filmproductieteam reclamecampagnes goedkeuren marketingprincipes geschiedenis van de mode marketingmanagement technische documentatie gebruiken databases doorzoeken cinematografie artistieke productie coördineren onderhandelen met artiesten marketingtechnieken voor sociale media transcripten beheren verlichtingstechniek contracten beheren reclamecampagnes coördineren visuele kwaliteit van het decor garanderen evenementen op culturele ontmoetingsplaatsen promoten modetrends productieschema's opstellen artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen muzikale optredens plannen acteurs en crew leiden acteer- en regisseertechnieken computermateriaal werken met het filmmontageteam grafisch ontwerp tijdschatting maken voor werkzaamheden notities van uitvoeringen bijhouden acteertalent ontdekken kunstkwaliteit evalueren technische teams in artistieke producties coördineren reclametechnieken filmproductieproces multimediasystemen muziek- en video-industrie contacten leggen met culturele partners technieken voor digitale marketing materiële middelen controleren interviews organiseren om leden van het artistieke team te selecteren artistieke visie definiëren technische tekeningen fotografie audities houden talentagenten contacteren apparatuur beheren leiding geven aan personeel muziek voor een voorstelling selecteren coördineren met creatieve afdelingen audiovisuele uitrusting projectbeheer uitvoeren muziekgenres reclamecampagnes evalueren repetities organiseren werken met het preproductieteam culturele projecten

Source: Sisyphus ODB