Beroep assemblagemedewerker karton

Assemblagemedewerkers karton zetten de kartonnen componenten of onderdelen volgens nauwkeurig omschreven procedures in elkaar. Zij assembleren producten zoals kokers, spoelen, kartonnen dozen, papieren borden en presentatiemateriaal.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Stansmachines bedienen

  Machines bedienen om papieren producten in een patroon te snijden, dat in een bepaalde vorm wordt gevouwen en gelijmd.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Papiervouwmachines bedienen

  Vouwhandelingen uitvoeren, zoals het opzetten en aanpassen van de voerder voor levering. Voorbereiden van de papiervouwmachine voor speciale processen zoals perforeren, insnijden, uitsnijden, verweking en binding van papierproducten.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Transportband controleren

  De stroom van de werkstukken op de transportband controleren, terwijl deze door de machine worden verwerkt om een optimale productiviteit te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

verwerkt werkstuk verwijderen zendingen van recyclebaar materiaal coördineren gegevens over recycling bijhouden soorten dozen kwaliteit van producten controleren montage-instructies ontwikkelen machineonderhoud uitvoeren drukvastheid van de rand testen productie van goederen voor dagelijks gebruik beschermende laag aanbrengen productierapporten opstellen types dozen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole de bediening van een machine installeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving productspecificaties controleren inkt mengen technische middelen raadplegen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden drukken op grote machines golfkartonmachines bedienen

Source: Sisyphus ODB