Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van producten van papier