Beroep productiemedewerker papieren draagtassen

Productiemedewerkers papieren draagtassen bedienen een machine waarin papier wordt ingevoerd, en die, door het papier te vouwen en lijmen, papieren draagtassen van verschillende afmetingen, vormen en kwaliteiten vervaardigt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Verpakkingsprocessen

  Ontwerp en ontwikkeling van verpakkingen. De op de verpakking aangebrachte versieringen en drukprocedés. Verpakkingsmachines en lijnverrichtingen.

Vaardigheden

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machines voor papieren draagtassen bedienen

  Een machine bedienen die automatisch meet, afdrukt, snijdt, vouwt en papiermateriaal lijmt op papieren tassen. Zorg ervoor dat de afgewerkte zakken uniform zijn.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Transportband controleren

  De stroom van de werkstukken op de transportband controleren, terwijl deze door de machine worden verwerkt om een optimale productiviteit te waarborgen.

 • Papieren draagtassen stapelen

  Haal de papieren zakken handmatig uit de papierzakmachine en stapel ze op stapels in kratten of dozen om ze verder te verpakken en te transporteren.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Machine voor papieren draagtassen afstellen

  De output van papieren tassen controleren en in staat zijn om kleine aanpassingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat de bijwerkingen van de zijkant van de zakken, de gaatjes en de lipmaat binnen de productspecificaties van de onderneming vallen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

papierstoringen voorkomen productierapporten opstellen inkt mengen overtollige materialen wegsnijden goederen verpakken flexodrukmachines bedienen kwaliteit van grondstoffen controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden materiaal reinigen rilmachines bedienen papierformaten eigenschappen van snede bijstellen rotatiepersen bedienen overtollige lijm verwijderen machineonderhoud uitvoeren defecte productiematerialen melden automatische naaimachines bedienen technische middelen raadplegen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole papiermaterialen binden soorten papier

Source: Sisyphus ODB