Beroep papiersnijder

Papiersnijders bedienen een machine die papier in de gewenste afmeting en vorm snijdt. Papiersnijders kunnen ook andere materialen die in vellen worden aangeleverd, zoals metaalfolie, snijden en perforeren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Papierformaten

  Verschillende soorten papierformaten zoals folio, quarto, octavo en sextodecimo. Elke soort geeft aan hoe vaak het papier moet worden gevouwen. Terwijl de genoemde formaten ouder zijn, worden ze tegenwoordig gekoppeld aan ISO-normen zoals de A-papierformaten.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

Vaardigheden

 • Bladranden snijden

  Het snijsjabloon plaatsen, de snijmachine instellen, pagina's laden en de randen snijden om de gewenste vorm te verkrijgen met behoud van de productiekwaliteit en -kwantiteit.

 • Aantallen vellen bijhouden

  Het nummer archiveren van een specifieke bladsnijcombinatie door de serienummers aan te brengen op de voorraad gesneden en afgegeven zegels.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Papiersnijders bedienen

  Papiersnijders bedienen voor het snijden, vouwen, perforeren en graveren van enkele vellen papier. Een stapel papier tegen het mes aan zetten, de stapel papier plat maken en de controles aanpassen om een bepaalde snit te maken.

 • Stapels papier optillen

  Ophopen en aanvullen van stapels vellen, bladzijden, deksels op de machinetafel om de randen af te stemmen en de machine te voeden.

 • Papiersnijder afstellen

  De schroeven op de papiersnijder aandraaien om de papiergids die in de bladen, stempels en etiketten op hun plaats houdt, aan te spannen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Papierstoringen voorkomen

  Toezicht houden op het inbrengen en de uitvoer van afgewerkte producten om papierstoringen te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

niet-gevaarlijk afval verwijderen rilmachines bedienen defecte productiematerialen melden scherpe werktuigen slijpen kwaliteit van grondstoffen controleren zaagblad op machine vervangen stempels labelen meter controleren productierapporten opstellen perforatiemachines bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole gedrukte media perforeren vergaarmachines bedienen technische middelen raadplegen machineonderhoud uitvoeren

Source: Sisyphus ODB