Beroep assistent beheer beleggingsfondsen

Medewerkers van vermogensbeheer voor beleggingsfondsen verstrekken cliënten financieel advies over financiële producten en dienen als belangrijkste contactpunt voor nieuwe en oude klanten. Zij helpen en verrichten voorbereidende werkzaamheden bij de oprichting en het beheer van de fondsen en helpen bij de uitvoering van de besluiten inzake het beheer van de fondsen die door de portefeuille of fondsbeheerder worden genomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financieringsmethoden

  De financiële mogelijkheden voor het financieren van projecten, waaronder gebruikelijke vormen als leningen, durfkapitaal en overheids- of particuliere subsidies, maar ook alternatieve methoden als crowdfunding.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Bankactiviteiten

  Het brede en voortdurend groeiende scala aan bankactiviteiten en financiële producten van banken, uiteenlopend van persoonlijke bankdiensten, corporate banking, zakenbankieren en private banking tot verzekeringen, valutahandel, grondstoffenhandel en de handel in aandelen, futures en opties.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

 • Financiële producten

  De verschillende soorten instrumenten die betrekking hebben op het beheer van de kasstroom en die op de markt beschikbaar zijn, zoals aandelen, obligaties, opties of fondsen.

Vaardigheden

 • Effecten beheren

  De effecten beheren die eigendom zijn van het bedrijf of de organisatie, namelijk schuldpapier, aandelen en derivaten met als doel een zo groot mogelijke winst te behalen.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Communiceren met bankiers

  Communiceren met professionals op het gebied van bankieren om informatie te verkrijgen over een specifiek financieel geval of een specifiek project voor persoonlijke of zakelijke doeleinden, of namens een cliënt.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Helpen bij fondsenbeheer

  De implementatie van de beslissingen van de fondsenbeheerder voorbereiden en suggesties doen over beheergerelateerde onderwerpen zoals de ontwikkeling van financiële producten of de introductie van nieuwe verkoopkanalen.

 • Financieel verslag opstellen

  De projectboekhouding voltooien. Een reële begroting opstellen, de discrepantie tussen de geplande en de werkelijke begroting vergelijken en definitieve conclusies trekken.

 • Financiële diensten aanbieden

  Een breed scala aan financiële diensten aanbieden aan klanten, zoals bijstand bij financiële producten, financiële planning, verzekeringen, geld- en investeringsbeheer.

 • Jaarrekeningen opstellen

  Het verzamelen, indienen en voorbereiden van het geheel van financiële overzichten met vermelding van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. De financiële staten bestaande uit vijf delen: een overzicht van de financiële positie, een overzicht van het totaalresultaat, een mutatieoverzicht van het eigen vermogen (SOCE), een kasstroomoverzicht en aantekeningen.

Optionele kennis en vaardigheden

vastgoedwaarden vergelijken beleggingsportefeuilles controleren actuariële wetenschappen financiële prognoses financiële transacties verwerken belastingen berekenen kredietwaardigheid beoordelen financiële jaarrekeningen financiële prestaties van een bedrijf analyseren informatie geven over financiële producten marketingstrategieën implementeren financieel risico analyseren boekhouding beurs volgen gegevens van financiële transacties bijhouden beurs contracten beheren verkoopkanalen beheren boekhoudkundige technieken

Source: Sisyphus ODB