Beroep attractiemedewerker

Attractiemedewerkers zijn verantwoordelijk voor de ritten en zien toe op de attractie. Indien nodig verlenen zij eerste hulp en verstrekken zij verband en andere hulpmiddelen, waarna zij onmiddellijk verslag uitbrengen aan de area supervisor. Zij voeren openings- en afsluitingsprocedures uit in toegewezen gebieden.

Attractiemedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Noodprocedures in pretparken

  Op de hoogte blijven van de stilleggings- en noodprocedures voor de noodevacuatie van pretparken.

Vaardigheden

 • Communicatiesystemen van attracties controleren

  Controleer of alle communicatiefuncties van de aan u toegewezen rit correct functioneren.

 • Toezicht houden op de veiligheid in een pretpark

  Activiteiten opvolgen om de permanente veiligheid en het fatsoenlijk gedrag van de parkbezoekers te waarborgen; onhandelbare bezoekers verwijderen indien nodig.

 • Gezondheid en veiligheid van personeel garanderen

  Een cultuur van gezondheid, veiligheid en zekerheid bij het personeel bevorderen en in standhouden door het beleid en de procedures voor de bescherming van kwetsbare deelnemers te handhaven en zo nodig het vermoeden van mogelijk misbruik aan te pakken.

 • Veiligheidssystemen van attracties controleren

  Veiligheidssystemen van attracties controleren om na te gaan of alles op een normale, veilige manier werkt.

 • Communiceren met parkbezoekers

  Communiceer met bezoekers van het pretpark terwijl de rit niet operatief is.

 • Controlepanelen van attracties bedienen

  De attractie bedienen met behulp van het mechanische bedieningspaneel.

 • Attractiewagens reinigen

  Vuil en troep in attractiewagens in een pretpark verwijderen.

 • Gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de fysieke veiligheid van een publiek of een persoon die een activiteit bezoekt te waarborgen. Voorbereiden van acties in geval van nood. Beheren van de eerste hulp en noodevacuatieprocedures.

Optionele kennis en vaardigheden

bezoekers aan een pretpark bijstaan attracties in pretparken onderhouden attracties in een pretpark aankondigen aanwijzingen geven aan bezoekers in pretparken faciliteiten in een pretpark reinigen uitrusting van pretparken onderhouden

Source: Sisyphus ODB