Beroep audiobeschrijver

Audiobeschrijvers geven mondeling weer wat er op het scherm of op het podium gebeurt voor blinden en slechtzienden, zodat zij kunnen genieten van audiovisuele voorstellingen, liveoptredens of sportevenementen. Zij maken audiobeschrijvingsscripts voor programma's en evenementen en gebruiken hun stem om deze op te nemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Audiovisuele uitrusting

  De kenmerken en het gebruik van verschillende tools die de gezichts- en gehoorzintuigen stimuleren.

 • Aandacht voor details

  Taken nauwgezet en doelmatig uitvoeren en rekening houden met al hun aspecten, ongeacht hoe gedetailleerd zij zijn.

 • Soorten media

  De middelen voor massacommunicatie, zoals televisie, tijdschriften en radio, die de meerderheid van het publiek bereiken en beïnvloeden.

 • Uitspraaktechnieken

  De uitspraaktechnieken om naar behoren en begrijpelijkerwijs woorden uit te spreken.

 • Communicatie bij auditieve beperkingen

  Fonologische, morfologische en syntactische aspecten en kenmerken van menselijke communicatie voor personen met een gehoorbeschadiging.

 • Audiovisuele producten

  De verschillende soorten audiovisuele producten en hun vereisten, zoals documentaires, lowbudgetfilms, televisieseries, platen, cd’s.

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Samenwerken met collega’s

  Samenwerken met collega’s om operaties doeltreffend te laten verlopen.

 • Mediabronnen bestuderen

  Bestuderen van verschillende mediabronnen zoals uitzendingen, gedrukte media en online media om inspiratie op te doen voor de ontwikkeling van creatieve concepten.

 • Mensen met een gehoorstoornis ondersteunen

  Slechthorenden begeleiden om de communicatie in verschillende situaties te vergemakkelijken, bijvoorbeeld bij opleidings-, werk- en administratieve procedures. Zo nodig informatie verzamelen vóór de afspraak.

 • Rollen van scripts instuderen

  Rollen van scripts instuderen; tekst, stunts en cues leren en memoriseren zoals geregisseerd.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Presenteren tijdens live-uitzendingen

  Live aanwezig zijn op politieke, economische, culturele, sociale, internationale of sportevenementen, of een live-uitzending verzorgen.

 • Live online rapporteren

  ‘Live’ online rapporteren of ‘realtime’ bloggen bij belangrijke evenementen - een groeiend actiegebied, met name in nationale kranten.

 • Inhoud naar uitvoermedia integreren

  Media- en tekstinhoud samenstellen en in online- en offline-systemen zoals websites, platforms, toepassingen en sociale media integreren voor publicatie en distributie.

 • Conversationeel taalgebruik hanteren

  Op dergelijke wijze schrijven zodat wanneer de tekst wordt gelezen, het lijkt alsof de woorden spontaan werden geschreven en niet volgens een script. Concepten en ideeën op een duidelijke en eenvoudige manier uitleggen.

 • Voice-overs schrijven

  Voice-over schrijven.

 • Geluid synchroniseren met mondbewegingen

  Synchroniseer de geluidsopname met de mondbewegingen van de oorspronkelijke acteur.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

Optionele kennis en vaardigheden

audiovisuele opnames plannen scenariolezing bijwonen werken met een stemcoach software voor geluidsweergave gebruiken geluidsapparatuur bedienen multimediasystemen spraaktechnieken toevoegen bij het opnemen van audiomateriaal audiomateriaal opnemen zangtechnieken stemregister aan audiomateriaal aanpassen kantoorsystemen gebruiken microfoons gebruiken een computer gebruiken ademhalingstechnieken een goede dictie bezitten improviseren activiteiten coördineren in een geluidsopnamestudio

Source: Sisyphus ODB