Beroep autotechnisch ingenieur

Autotechnisch ingenieurs ontwerpen en houden toezicht op het fabricageproces en de werking van motorvoertuigen zoals motorfietsen, auto’s, vrachtwagens, bussen en hun respectieve technische systemen. Zij ontwerpen nieuwe voertuigen of mechanische onderdelen, zien toe op wijzigingen en lossen technische problemen op. Zij zorgen ervoor dat de modellen voldoen aan de specificaties van de kosten en andere beperkingen. Zij voeren ook onderzoek uit naar milieu-, energie- en veiligheidsaspecten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Productieprocessen analyseren voor verbetering

  Productieprocessen analyseren die leiden tot verbetering Analyseren om productieverliezen en totale productiekosten te verminderen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Productie controleren

  Plannen, coördineren en regisseren van alle productie-activiteiten om er zeker van te zijn dat de goederen op tijd, in de juiste volgorde, met de juiste kwaliteit en samenstelling zijn gemaakt, vanaf de ontvangst van de goederen tot en met de verzending.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Autotechniek

  De discipline op het gebied van engineering die mechanische, elektrische, elektronische, software- en veiligheidstechniek combineren voor het ontwerpen van motorvoertuigen zoals vrachtwagens, bestelwagens en auto’s.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

Optionele kennis en vaardigheden

cad-software gebruiken cae-software ontwerpspecificaties opstellen mechanica van motorvoertuigen cam-software gebruiken verdedigingssysteem virtueel model van een product maken testgegevens vastleggen elektromechanica elektromechanische systemen ontwerpen simulatie van natuurlijke omstandigheden fijnmechanica begeleiding, navigatie en controle productcontrole beheren prestatietests uitvoeren ontwerpbeginselen prototypes ontwerpen fysiek model van een product bouwen geavanceerde productietechnieken toepassen elektronica testprocedures ontwikkelen machinebouw

Source: Sisyphus ODB