Beroep badmeester

Badmeesters beheren de dagelijkse activiteiten rond een zweminrichting, zoals een zwembad, strand en meer. Zij maken de inrichting schoon, nemen een goede houding aan ten opzichte van de klanten en waarborgen de algemene veiligheid in de voorziening.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beschermingsmaatregelen omtrent zwembadchemicaliën

  Soort uitrusting dat wordt gebruikt om zich te beschermen tegen blootstelling aan chemische stoffen in zwembaden, zoals chemische brillen, ondoordringbare handschoenen en laarzen voor elke chemische behandeling.

 • Chemicaliën voor zwembaden

  Soorten ontsmettingsmiddelen die de groei van bepaalde bacteriën in het zwembadwater onder controle houden.

 • Veiligheidsvoorschriften voor zwembaden

  De regels en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van zwembaden, zoals regels voor de veiligheid van kinderen, rennen, duiken, glijbanen, elektrische apparaten, voeding en dranken, waterhygiëne en opblaasbare attributen.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op activiteiten in een zwembad

  Ervoor zorgen dat de activiteiten van de zwembadbezoekers voldoen aan de zwembadregelgeving: De zwemmers op de hoogte brengen van de voorschriften van het zwembad, reddingsactiviteiten uitvoeren, toezicht houden op de activiteiten van duiken en op de glijbanen, actie ondernemen in geval van intimidatie of overtreding, en op passende wijze handelen in geval van wangedrag.

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

 • Openbare ruimte schoonmaken

  De gebieden desinfecteren waartoe het publiek toegang heeft.

 • Kwaliteit van zwembadwater op peil houden

  Continu toezicht houden op de kleur, temperatuur en netheid van het zwembadwater en de nodige maatregelen nemen om een hoge kwaliteit van het water in het zwembad te waarborgen.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Zwembaden schoonhouden

  Regelmatig toezicht houden op de toestand van het zwembad, puin of afval verwijderen en het dek van het zwembad schoon en veilig houden.

 • Infrastructuur controleren

  Regelmatig controleren en inspecteren van de toestand van het zwembad en de omliggende infrastructuur, zoals duikplanken, ladders en vloeren.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

Optionele kennis en vaardigheden

eerste hulp bieden klachten van klanten inzake sanitaire voorzieningen melden zwemmen gevonden voorwerpen beheren met chemische reinigingsmiddelen werken inlichten over toiletproblemen diefstalpreventie beheren omgaan met veterinaire noodgevallen reanimatie toiletfaciliteiten schoonhouden klantendiensten zwemmers redden brandblussers gebruiken risicobeheersingsmaatregelen selecteren noodevacuatieplannen beheren zwembadgebruikers helpen zwemlessen geven voorraad van sanitaire voorzieningen aanvullen advies geven over veiligheid

Source: Sisyphus ODB