Beroep bediener sigarettenmachine

Bedieners sigarettenmachine bedienen machines die sigaretten vervaardigen door tabak in een ononderbroken papieren huls te stoppen, waarna er sigaretten van af worden gesneden. Zij leggen rollen sigarettenpapier op spindels en stellen monogram-drukmachines in zodat deze de merknaam op de gespecificeerde plaats op het sigarettenpapier drukken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten tabaksbladeren

  Soorten gecultiveerde tabaksoorten en -variëteiten en hun kenmerken. Koppelen van eigenschappen aan de productvereisten voor sigaren of sigaretten.

 • Productie van gerookte tabaksproducten

  De processen, materialen en technieken voor de vervaardiging van verschillende soorten voor roken bestemde tabaksproducten, zoals sigaren, tabak, pijptabak en sigaretten.

 • Regelgeving voor de verwerking van tabak

  Wet- en regelgeving voor productie en presentatie van tabaks- en aanverwante producten.

 • Kwaliteitsmodel van een tabaksblad

  De kenmerken en eigenschappen van een tabaksblad voor beoordeling met een hoge, gemiddelde of lage kwaliteit, waarbij kleurvariaties, scheuren, teervlekken, nerfdichtheid, en de grootte van het blad in acht worden dichtheid.

 • Droogmethoden voor tabaksbladeren

  Processen om vocht aan tabaksbladeren te onttrekken en ze geuriger te maken, zodat ze geschikt zijn voor consumptie.

 • Gistingsproces van tabaksbladeren

  Procedé om ammonia aan het blad te onttrekken. Dit kan worden bereikt door temperatuur en vochtigheidsgraad te verhogen, door de tabak in grote stapels op te slaan of door een oven te gebruiken. Door de verhoogde temperatuur en vochtigheid vindt fermentatie plaats onder invloed van de enzymen in het blad.

Vaardigheden

 • Tabakssnippers op maat scheiden

  Wegen van tabak voor een bepaald aantal sigaretten. Dit plaatsen in een roerwerk dat is uitgerust met een reeks van schermen om snippers te sorteren op basis van grootte.

 • Afvalmateriaal op machines verwijderen

  Schone afvalstoffen van de machine gebruiken met behulp van de juiste apparatuur of apparatuur om te zorgen voor een vlotte werking, het vermijden van ongevallen en het behoud van een schone werkplek.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Vochtniveaus in tabaksbladeren beoordelen

  De tabaksbladeren testen met een elektrische vochtmeter om het vochtgehalte te verkrijgen.

 • Tabaksbladeren sorteren

  Sorteren van tabaksbladeren op basis van kleur en conditie. De bladeren selecteren met de beste specificaties voor het rollen van sigaren en voor de kwaliteitsborging. Sorteren van tabaksbladeren voor de vervaardiging van verschillende producten zoals pijptabak en pruimtabak.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Zondroogmethoden voor tabak gebruiken

  Tabak onbedekt in de zon plaatsen om deze op natuurlijke wijze te laten uitdrogen. Over het algemeen bevat oosterse tabak weinig suiker en nicotine en is zeer populair voor sigaretten.

 • Sigarettenmachines bedienen

  Een machine bedienen voor het maken van sigaretten, zorgen voor een vlotte werking en voldoende benodigdheden in de machine zoals bladeren, filters en lijm. De gesneden en geconditioneerde tabak, bekend als gesneden vulmiddel, in de machine doen. Hij wordt machinaal in sigarettenpapier gewikkeld om een 'continue sigaret' te produceren. Deze wordt vervolgens op de juiste lengte gesneden en het filter wordt aan de sigaret toegevoegd met behulp van filterpapier.

 • Gedetailleerde tabaksproductieactiviteiten uitvoeren

  Gedetailleerde tabaksproductieactiviteiten uitvoeren, met bijzondere aandacht en oog voor alle stappen in de ontwikkeling van een kwalitatief product.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Tabaksbladeren conditioneren

  Tabak bewerken om ervoor te zorgen dat de tabak door een gecontroleerde omgeving op de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad wordt gevoerd.

 • Verschillende droogmethoden voor tabaksbladeren gebruiken

  Verschillende droogmethoden voor tabaksbladeren gebruiken, zoals aan de lucht uithardende tabak, door vuur uitgeharde tabak, door rook uitgeharde tabak en door de zon uitgeharde tabak.

 • Tabaksbladeren op smaak brengen

  Tabaksbladeren op smaak brengen om de smaak van tabak te corrigeren en de kwaliteit van het product te handhaven.

 • Stroom van gesnipperde tabak reguleren

  Regulering van de tabaksstroom om ervoor te zorgen dat elke sigaret de specifieke hoeveelheid van versnipperde tabak bevat.

 • Warmtedrogende methoden voor tabak gebruiken

  Tabaksbladeren in tabaksstokken snijden en ze aan palen in de "ovens" van de droogschuur hangen. Langzaam de temperatuur in de loop van het droogproces verhogen . De procedure zal over het algemeen ongeveer een week in beslag nemen. Flue cured tabak produceert over het algemeen een hoog suikergehalte en een gemiddeld tot hoog nicotinegehalte.

 • Tabakproductiemachines met materialen bevoorraden

  Voorraadmachine met materiaal voor de productie van tabaksproducten. Ervoor zorgen dat er voldoende papier, filters, lijm en andere materialen beschikbaar zijn om het dagelijkse productieplan te realiseren.

 • Apparaten voor het printen van monogrammen bedienen

  Een apparaat voor het maken van monogramafdrukken instellen en bedienen om het merk op sigarettenpapier in een bepaalde positie te drukken.

 • Tabaksbladeren voormengen

  Tabaksbladen voormengen om een evenwichtige mix van verschillende soorten tabak in de hand te werken.

 • Voorschriften voor tabaksproductie toepassen

  Alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de productie en de presentatie van tabaks- en aanverwante producten toepassen. De verordening die betrekking heeft op de productie van tabak begrijpen.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Kleur bij het drogen van tabaksbladeren beoordelen

  De kleurconservering van tabaksbladeren moet worden beoordeeld om het rijpings- en verouderingsproces van het blad te bepalen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Technologie voor het drogen van tabak gebruiken

  Technologie voor het drogen van tabak gebruiken die de tabak bij hogere temperaturen en dus sneller droogt dan conventionele drogers. Kortere droogtijden leiden tot minder kwaliteitsverlies van de tabak en tot een geringer energieverbruik.

 • Tabaksbladeren drogen

  Tabaksbladeren drogen aan de hand van een nauwkeurig omschreven vochtpeil, volgens de specificaties van het product.

 • Tabaksbladeren mengen

  Mengen van tabaksbladeren door ze te snijden, te conditioneren en te mengen voordat ze in een sigaar worden gewikkeld of voor sigaretten worden gesneden.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Tabaksbladeren drogen na het oogsten

  De tabaksbladeren onmiddellijk na de oogst drogen door verschillende procedés zoals rijping in de open lucht, het drogen met rook of het drogen in de zon.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Gistniveaus van tabaksbladeren beoordelen

  Gistniveaus van tabaksbladeren beoordelen. Thermometers, luchtbevochtigers, water en uw zintuigen gebruiken om het gistingsniveau te testen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Tabaksbladeren snijden

  Bladen vóór het drogen in fijne vellen snijden met behulp van de geschikte apparatuur. Ervoor zorgen dat de snijmaten aan de eisen voldoen.

 • Additieven aan tabak toevoegen

  Additieven aan tabak toevoegen, waaronder aroma’s. Adequate hoeveelheden en apparatuur voor deze procedures gebruiken, en rekening houden met de voorschriften voor additieven en andere producten in de tabak.

 • Steeksleutels gebruiken

  Steeksleutels gebruiken om machines en apparatuur aan te passen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Tabaksbladeren fermenteren in de oven

  Tabaksbladeren in de oven plaatsen met het deksel gesloten. De warmte en vochtigheid controleren. Gisting in de oven duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Tabaksbladeren gestapeld laten gisten

  Het verpakken van grote stapels tabak in jute en ze laten “zoeten”. De interne temperatuur wordt nauwlettend in het oog gehouden. Wanneer de stapel 60 graden Celsius bereikt, wordt de schoorsteen stapel afgebroken om teer, ammoniak en nicotine te laten vrijkomen. Herhaal het proces totdat de temperatuur niet langer 45 graden Celsius bereikt. De stengels strippen en in een koeler laten rijpen.

 • Air-cured methoden voor tabak gebruiken

  Een air-cured methode voor tabak gebruiken door het tabak in een goed geventileerde schuur te hangen en gedurende een periode van vier tot acht weken te laten drogen. Air-cured tabak heeft over het algemeen een laag suikergehalte, wat de tabaksrook een zachte, halfzoete smaak geeft. Air-cured tabak heeft doorgaans een hoog nicotinegehalte.

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen gegeven instructies volgen omgaan met collega’s opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren omgaan met managers geschiedenis van tabak zware gewichten tillen monsters etiketteren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne in een voedselverwerkend team werken diensten op een flexibele manier uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie

Source: Sisyphus ODB