Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van voedingsmiddelen e.d.