Beroep medewerker suikerfabriek

Medewerkers suikerfabriek bedienen en beheren raffinaderijapparatuur voor de productie van suikers en aanverwante producten uit ruwe suiker of andere grondstoffen, zoals maïszetmeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Enzymatische verwerking

  Enzymatische processen die worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen en andere industriële biotechnologische processen.

 • Soorten suikers

  Verscheidenheid aan suikers en zetmeel uit verschillende grondstoffen. Verschillen in textuur en het niveau van zoetheid die worden verkregen door een welbepaalde hoeveelheid van het geraffineerde product.

 • Chemische aspecten van suiker

  Chemische aspecten en samenstelling van suiker om recepten te wijzigen en klanten genotservaringen te bieden.

Vaardigheden

 • Voedselveiligheidscontroles uitvoeren

  Voedselveiligheidscontroles uitvoeren om de naleving van de eisen, voorschriften en andere goede praktijken bij de productie van levensmiddelen te waarborgen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Machines voor maiszetmeelextractie bedienen

  Machines voor maïszetmeelextractie bedienen, de juiste procedures volgen en de geëxtraheerde elementen en glucose van het proces verzamelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Suikerraffinage meten

  Het meten van de verfijning van suikers.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Uniformiteit van suiker volgen

  Controleren of de suiker en de gecentrifugeerde producten uniform zijn en voldoen aan de kwaliteitsnormen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Centrifugale afscheiders volgen

  Bedienen en volgen van centrifugale afscheiders.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Omgaan met productscheiding in de suikerindustrie

  Omgaan met de producten die worden gescheiden door centrifugemachines zoals wasmelasse, moederloog (siroop) en de suikerkristallen. De producten in verschillende recipiënten verpakken, afhankelijk van hun kenmerken.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met collega’s omgaan met managers opslag van voedingsmiddelen levensmiddelenafval afvoeren dichtheid van vloeistoffen meten in een voedselverwerkend team werken installaties voor voedselproductie inrichten financiële draagkracht betrouwbaar handelen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie bewaren van voedsel

Source: Sisyphus ODB