Beroep procesoperator moutoven

Procesoperators moutoven bedienen ovens en apparatuur, waarbij zij erop toezien dat het branden van het graan binnen gespecificeerde brandparameters blijft.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Soorten gerst

  De verschillende soorten gerst; hun kenmerken en kwaliteit.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

Vaardigheden

 • Regelgeving inzake brandbare producten toepassen

  Wet- en regelgeving voor de veilige opslag en het veilig gebruik van brandbare stoffen.

 • Industriële ovens bedienen

  De temperatuur en de warmte-oven bij de vastgestelde temperatuur observeren. Het bedienen van braadpannen en het faciliteren van het braden met instrumenten die voorkomen dat graan aan de pannen blijft plakken.

 • Toezicht houden op branden

  Toezicht houden op het branden van koffiebonen en granen voor de juiste mate van branden, om de gewenste smaken en kleuren te produceren.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gasoven voor het roosteren van mout controleren

  Gasgestookte oven die de droogovens van mout verwarmt aansteken en controleren.

 • Ovenventilatie beheren

  Het beheren van een productspecifieke en energiezuinige ovenventilatie.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Agitatiemachines bedienen

  De agitatiemachine bedienen voor een uniforme schudding van de partij.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Tegen hoge temperaturen bestand zijn

  Bestand zijn tegen hoge temperaturen, terwijl de concentratie en efficiëntie onder veeleisende omstandigheden behouden blijven.

 • Mout roosteren

  Mout roosteren volgens adequate procedures, waarbij rekening wordt gehouden met de duur van het roosteren met het oog op het bekomen van een gespecificeerde kleur of hardheid. De specificaties van het drogen en roosteren volgen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Industriële ovens onderhouden

  Industriële ovens onderhouden om te zorgen voor een doeltreffende en correcte werking.

 • Maatregelen tegen ontvlambaarheid nemen

  Maatregelen nemen tegen ontvlambaarheid. Drank die voor 40% uit ABV bestaat, zal bij verhitting tot ongeveer 26 °C en bij toepassing van een ontstekingsbron in brand vliegen. Het vlampunt van zuivere alcohol is 16,6 °C.

 • Ontvlambare stoffen beheren

  Ontvlambare stoffen bij branderijactiviteiten beheren en ervoor zorgen dat er veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

 • Temperatuurmeters afstellen

  Temperatuurmeters gebruiken om voedsel en dranken op de juiste temperatuur te houden.

 • Ventilatoren van machines bedienen

  Ventilatoren opstarten die geconditioneerde lucht naar trommels of compartimenten brengen.

 • Warmtebehandeling toepassen

  Warmtebehandeling toepassen voor de bereiding en conservering van halfafgewerkte of afgewerkte voedingsmiddelen.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

Optionele kennis en vaardigheden

kleurschakeringen bij roosteren diensten op een flexibele manier uitvoeren betrouwbaar handelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie droogproces aanpassen aan goederen omgaan met collega’s monsters etiketteren schriftelijke instructies volgen zelfvertrouwen tonen mondelinge instructies volgen levensmiddelenafval afvoeren zware gewichten tillen omgaan met managers processen voor de dehydratie van voedsel

Source: Sisyphus ODB