Beroep procesoperator meelzuivering

Procesoperators meelzuivering bedienen machines die meel mengen en zeven. Zij bedienen schroeftransporteurs voor het transport van meel voor meng- en zuiveringsprocessen. Zij bedienen separatoren om gemengde bloem te zeven en klonten te verwijderen voordat het klaar is om te worden verpakt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

Vaardigheden

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren

  Nauwkeurig verwerken van levensmiddelen met grote aandacht en gedetailleerde informatie over alle stappen in de creatie van een kwalitatief product.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Wanmolens bedienen

  Een reinigende zuiveringstoestel bedienen om het kaf uit de tarwepitten te verwijderen. Deze machine wordt gebruikt voor de productie van meel.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Meelafscheiders bedienen

  Bedienen van een meelafscheider, een apparaat dat wordt gebruikt om meel te zuiveren. Toezicht houden op meel dat over een reeks metalen schermen gaat die grote voorwerpen zoals stokken en stenen verwijderen.

Optionele kennis en vaardigheden

verpakkingswerkzaamheden volgen installaties voor voedselproductie inrichten kwaliteit van producten op een productielijn controleren verpakkingsmachines bedienen in een voedselverwerkend team werken zetmeelrijke plantaardige levensmiddelen omgaan met managers monsters etiketteren levensmiddelenafval afvoeren beschikken over computervaardigheden machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren omgaan met collega’s zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie

Source: Sisyphus ODB