Beroep wijnvergister

Wijnvergisters bedienen tanks voor het vergisten van gekneusde vruchten of most tot wijn. Zij storten aangegeven hoeveelheden gekneusde vruchten in wijntanks en mengen deze met siroop, chemische stoffen of gist. Zij voorkomen bacteriegroei tijdens de gisting.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gistingsproces van wijn

  Proces van gisting van wijn, dat de verschillende stappen die moeten worden gevolgd, het tijdsverloop en de parameters van het product omvat.

 • Druivensoorten

  Druivensoorten en de wijnen die daarmee kunnen worden geproduceerd. Specificaties tijdens de gisting en behandeling van het sap tijdens het proces.

 • Gistingsproces van dranken

  Gistingsprocessen waarbij suiker omgezet wordt in alcohol, gassen en zuren. 

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

Vaardigheden

 • Machines voor de wijnproductie bedienen

  Machines, toestellen en speciale apparatuur voor de productie van wijn bedienen. Zorg dragen voor het onderhoud en de uitvoering van preventieve maatregelen ten behoeve van de machine, teneinde de bruikbaarheid te waarborgen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Fermentatietanks steriliseren

  Werkplaatsen en apparatuur steriliseren met behulp van slangen, schrapers, borstels of chemische oplossingen.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Proces van wijnproductie volgen

  Dankzij een goed inzicht en ervaring in de productie van wijn, is hij/zij in staat om het hele proces te overzien. Deze helicopterview stelt hem/haar in staat beslissingen te nemen en werknemers te begeleiden bij het tot stand brengen van een uitstekende wijn.

 • Wijnen in rekken zetten

  Wijnen in rekken zetten door de wijn af te tappen van sedimenten die zich vestigen op de bodem van schepen zoals carboy. Machines bedienen die nodig zijn voor het in rekken zetten.

 • Containers voor het gisten van dranken gereedmaken

  Tanks voorbereiden voor de vergisting van dranken naar gelang het soort drank dat wordt geproduceerd. Dit omvat de kwaliteiten die de verschillende soorten houders aan het eindproduct kunnen geven.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Gisting controleren

  Begeleiden en controleren van de gisting. Controleren van de bezinking van het sap en de vergisting van de grondstoffen. De voortgang van het gistingsproces controleren of dit aan de specificaties voldoet. Meten, testen en interpreteren van het gistingsproces en de kwaliteitsgegevens volgens de specificaties.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Alcoholische dranken in vaten rijpen

  Adequate procedures volgen om bepaalde alcoholische dranken (bv. wijn, gedistilleerde dranken en vermout) in vaten te plaatsen en ze gedurende de vereiste periode te laten rijpen. Technieken gebruiken om ze bijzondere eigenschappen te geven.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met managers dichtheid van vloeistoffen meten omgaan met collega’s zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie advies geven over de combinatie van etenswaren en wijn voorraad van goederen in productie bijhouden

Source: Sisyphus ODB