Beroep koffiemaler

Koffiemalers bedienen koffiemolens om koffiebonen volgens specificatie meer of minder fijn te malen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maalapparaten

  Maalmolens en maalderijen en hun werking in theorie en praktijk.

 • Niveaus voor het malen van koffie

  De bekende malingen zijn grof, middelfijn, fijn, superfijn en Turkse maling. Aanduiding van de machine om de gewenste maling te verkrijgen. 

Vaardigheden

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Maalapparaten bedienen

  Gebruiken van een maalapparaat dat granen maalt, zoals cacaobonen of koffiebonen om poeders of pasta's met verschillende consistenties en korrelgroottes te verkrijgen.

 • Graanreinigingsmachines bedienen

  Een automatische reinigingsmachine opstarten die blaast en vreemde deeltjes, zoals vuil, twijgen, en ook stenen uit volkoren zift transporteert schoon graan naar opslagtank voor verdere verwerking.

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Sterke geuren verdragen

  Een sterke geur tolereren afkomstig van waren die tijdens de productie worden verwerkt.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Verwerkingsparameters controleren

  Controleren van de verwerkingsparameters om de technologische processen onder controle te houden.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Koffiemaalmethode aan de koffiesoort aanpassen

  Verschillende methoden voor het malen en bereiden van koffie gebruiken.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

Optionele kennis en vaardigheden

bijgewerkte professionele kennis onderhouden betrouwbaar handelen levensmiddelenafval afvoeren onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces omgaan met managers operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen soorten koffiebonen omgaan met collega’s monsters etiketteren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

Source: Sisyphus ODB