Beroep medewerker vetzuivering

Medewerkers vetzuivering bedienen verzuringstanks en -apparatuur die de scheiding van ongewenste bestanddelen uit oliën ondersteunen.

Medewerker vetzuivering: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Oorsprong van dieetvetten en oliën

  Het onderscheid tussen van dieren afkomstige dieetvetten en plantaardige olie.

 • Hydrogeneringsprocesen voor eetbare oliën

  Hydrogeneringsprocessen van verschillende oliën die de verzadiging verminderen en fysieke eigenschappen, zoals smeltpunt en smaak, aantasten.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Proces voor de zuivering van dierlijk vet

  Procedé voor het zuiveren van dierlijk vet waarbij dierlijke vetten worden verwerkt door herhaaldelijk smelten op water of bleken door chemische stoffen voor het verwijderen van kleine vaste deeltjes.

Vaardigheden

 • Eetbare oliën filteren

  Olie filteren als een van de processen van oliewinning. Olie verpompen, met behulp van apparatuur zoals zeven of doeken, en de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid naleven.

 • Verzuringstanks bedienen

  Verzuringstanks en apparatuur gebruiken om ongewenste verbindingen van oliën te scheiden.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Oliën wassen

  Olie wassen om de zeep die na de eerste fase van raffinage in de olie overblijft, te verminderen. De olie verwarmen tot de juiste temperatuur en vervolgens een bepaalde hoeveelheid waswater toevoegen om met de dynamische menger in de olie te worden gemengd. De stroommeter voor warm water en de elektropneumatische meterklep bedienen.

 • Open pannen bedienen

  De open pannen worden op open vuur verwarmd, om olie voor zuiveringsdoeleinden te verwarmen.

 • Stroming van oliën controleren

  De bediening ter regulering van de oliestroom door leidingen en tanks aanpassen.

 • Water koken

  Water in grote hoeveelheden koken om procedures voor de vervaardiging van levensmiddelen uit te voeren (bijv. amandel-blancheren).

 • Dichtheid van vloeistoffen meten

  Het meten van de dichtheid van vloeistoffen, met inbegrip van oliën, met behulp van hygrometers of oscillerende buizen en dergelijke.

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

 • Agitatiemachines bedienen

  De agitatiemachine bedienen voor een uniforme schudding van de partij.

 • Sensorische parameters van oliën en vetten controleren

  De sensorische parameters van olijfolie, zaadolie en eetbare vetten, zoals smaak, geur en aanraking, controleren.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Stroming van bij olieverwerking gebruikte materie controleren

  De waterstof-, stoom-, lucht- en waterstroming in de convertor aanpassen. Gespecificeerde hoeveelheden katalytische en andere chemicaliën wegen en toevoegen om oliën of vetten uit te harden.

 • Hardheid van olie beoordelen

  Beoordelen van monsters om er zeker van te zijn dat de hardheid van de oliën in overeenstemming is met de specificaties.

 • Kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

  De kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen in termen van de belangrijkste eigenschappen (bv. fysische, sensorische, chemische, technologische, enz.) voor grondstoffen, halfafgewerkte producten en eindproducten.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Eetbare oliën raffineren

  Eetbare oliën raffineren om ze geschikt te maken voor menselijke consumptie. Onzuiverheden en giftige stoffen verwijderen en processen uitvoeren zoals bleken, ontgeuren en afkoelen.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren vloeistoffen ontgommen logische redeneringen gebruiken betrouwbaar handelen monsters etiketteren omgaan met managers zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie schoonmaaktaken uitvoeren hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren mondelinge instructies volgen omgaan met collega’s schriftelijke instructies volgen

Source: Sisyphus ODB