Beroep procesoperator zuivelverwerking

Procesoperators zuivelverwerking configureren en bedienen machines en apparatuur op basis van een continue stroom of van vaten voor de vervaardiging van melk, kaas, ijs en andere zuivelproducten volgens specifieke instructies, methoden en formules.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Specificaties voor de productie van zuivel

  Specificaties, voorschriften en normen die gevolgd moeten worden op het gebied van zuivelproductie. De productveiligheid vanaf de grondstoffen tot de verpakte toestand.

Vaardigheden

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • In een voedselverwerkend team werken

  Samenwerken in een team met andere beroepsbeoefenaren op het gebied van de levensmiddelenverwerking van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Afwijkingen bij de melkproductie volgen

  Controleren van melkproductieprocessen op afwijkingen en non-conformiteiten.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Tanks onderhouden

  Tanks, bekkens en filterbedden reinigen en in goede staat houden met behulp van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Materialen voor zuiveltesten gebruiken

  De juiste apparatuur gebruiken voor een reeks tests op de zuivelproducten om betrouwbare resultaten te verkrijgen.

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

 • Automatische procesbesturing toepassen

  Automatische besturing of automatiseringssysteem (PAS) gebruiken om een productieproces te controleren.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Schoonmaak ter plaatse uitvoeren

  Schoonmaak en sterilisatie ter plaatse uitvoeren op alle verwerkingsapparatuur, tanks en leidingen. Deze systemen ondersteunen een automatische reiniging en ontsmetting zonder dat er grote ontmantelings- en assemblagewerken nodig zijn.

 • Zuivelverwerkingsmachines bedienen

  Machines bedienen voor de verwerking van melk en andere zuivelproducten.

Optionele kennis en vaardigheden

verwerking bij ultrahoge temperatuur koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong ingrediënten voor voedselproductie toevoegen temperatuurschalen kaas stremmen warmtebehandeling toepassen installaties voor voedselproductie inrichten centrifuges bedienen stremproces van kaas uitvoeren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne zware gewichten tillen rijpproces van kaas productieproces van ijs zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst microbiologie van verse melk levensmiddelenafval afvoeren monsters voor analyse verzamelen pasteurisatieprocessen uitvoeren gistingsproces van voedingswaren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren melkvulmachines bedienen extrusietechnieken toepassen apparatuur voor voedselhomogenisering bedienen melkzuurbacteriën aan voedselproducten toevoegen monsters etiketteren

Source: Sisyphus ODB