Beroep medewerker visproductie

Medewerkers visproductie reguleren en zien toe op de visproductiefaciliteiten. Zij houden de voorraad op peil van alle vereiste ingrediënten en uitrusting voor de massaproductie. Zij voeren ook processen uit als het vormen, paneren, frituren, invriezen, het instellen van de systeemtemperatuur en het controleren van snelheden .

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Kettingzagen gebruiken

  Mechanische kettingzagen bedienen die worden aangedreven door elektriciteit, perslucht of benzine.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Vis verpakken

  De vis verpakken in specifieke bakken en compartimenten na de bereiding en opmaak van de vis. Voorbereiden van de te verschepen vis en verder behandelen in de toeleveringsketen.

 • Bevriezingsprocessen bewaken

  Bewaken van bevriezingsprocessen om er zeker van te zijn dat het product voldoende is ingevroren. Het beoordelen van temperatuurniveaus en het waarborgen van energie-efficiëntie en productkoeling.

 • Gereedschappen voor het snijden van voedsel gebruiken

  Producten snijden, schillen of raspen met behulp van messen en/of schil- of snijwerktuigen in overeenstemming met de richtlijnen.

 • Sterke geuren verdragen

  Een sterke geur tolereren afkomstig van waren die tijdens de productie worden verwerkt.

 • Gekaakte vis wassen

  Gekaakte vis wassen in koud water, hem afspoelen, hem afborstelen in een machine, of een combinatie van deze technieken toepassen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Vis fileren

  Vis of delen van vis tot filets en kleinere stukken snijden.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren

  Processen voor het koelen, invriezen en koelen uitvoeren van levensmiddelen zoals fruit en groenten, vis, vlees, catering voedsel. Bereiden van levensmiddelen voor langere perioden van opslag of half-voorbereide levensmiddelen. De veiligheid en voedingswaarde van bevroren goederen waarborgen en de producten in stand houden overeenkomstig de gespecificeerde temperaturen.

 • Visverwerkende apparatuur bedienen

  Bedienen van apparatuur voor het inblikken, drogen, invriezen, roken, onder hoge druk verwerken van vis, of andere soorten verwerking van vis volgens vastgestelde procedures.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Visdelen verwijderen

  Verwijder darmen, koppen en staarten voor de productie van vis en zeevruchten.

 • Koeling van voedingsmiddelen in de toeleveringsketen waarborgen

  Verschillende procedures toepassen om de temperatuur van levensmiddelen en producten in elk stadium van de productie- en toeleveringsketen in stand te houden.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Snijapparatuur onderhouden

  Onderhoud van de snijapparatuur (messen, snijders en andere elementen).

 • Volgens recept werken

  Het uitvoeren van taken in de voedselbereiding volgens recept of specificatie om de kwaliteit van de ingrediënten te behouden en te zorgen dat het recept accuraat wordt nagebootst. Selecteren van de juiste materialen om het recept te volgen, rekening houdend met de huidige situatie.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne visproducten bewaren processen voor de dehydratie van voedsel monsters etiketteren biotechnologie team leiden omgaan met collega’s beschikken over computervaardigheden pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong hygiëne waarborgen hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking levensmiddelenafval afvoeren productielijn voor het inblikken van voedsel anatomie van dieren voor voedselproductie voorraad van goederen in productie bijhouden voedingsingrediënten mengen ingrediënten voor voedselproductie toevoegen voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen kleurverschillen aangeven heftrucks bedienen installaties voor voedselproductie inrichten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie omgaan met managers

Source: Sisyphus ODB