Beroep operator zuiveringsinstallatie

Operators zuiveringsinstallatie bedienen apparatuur voor de verwijdering van bezinksel en vocht uit oleomargarine en olie. Zij verwarmen de zuiveringstank met stoom en gebruiken zeven voor het zuiveringsproces. Zij verwijderen vreemde materialen van het oppervlak van hete oleomargarine of olie met behulp van schuimspanen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Oliemengmachines bedienen

  Het gebruik van machines voor het wegen en het mengen van plantaardige oliën voor producten, zoals salades, enz., volgens de formule.

 • Tanks onderhouden

  Tanks, bekkens en filterbedden reinigen en in goede staat houden met behulp van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

 • Hardheid van olie beoordelen

  Beoordelen van monsters om er zeker van te zijn dat de hardheid van de oliën in overeenstemming is met de specificaties.

 • Oliezuivering middels kookmethoden uitvoeren

  Olie zuiveren door deze door te koken met water. Verhitten van vers geëxtraheerde olie met een bepaalde hoeveelheid toegevoegd water . De olie afgieten wanneer het water grotendeels is uitgekookt, waarbij de gecoaguleerde vaste stoffen op de bodem van het vat blijven liggen. Ernaar streven om een vast residu achter te laten dat een minimale hoeveelheid restolie bevat.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Eetbare oliën filteren

  Olie filteren als een van de processen van oliewinning. Olie verpompen, met behulp van apparatuur zoals zeven of doeken, en de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid naleven.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Stroming van bij olieverwerking gebruikte materie controleren

  De waterstof-, stoom-, lucht- en waterstroming in de convertor aanpassen. Gespecificeerde hoeveelheden katalytische en andere chemicaliën wegen en toevoegen om oliën of vetten uit te harden.

 • Olie zuiveren door bezinking

  Olie zuiveren door bezinking. De vers geëxtraheerde oliën enkele dagen laten staan in een kleine olietrommel of emmer, zodat de vaste stoffen kunnen bezinken. Na het bezinken de heldere of 'supernatant' olie eraf gieten en de plantenresten op de bodem van de container achterlaten. Deze vaste stoffen worden voeten genoemd.

 • Oliemengprocessen volgen

  Toezicht houden op oliemengprocessen. Aanpassingen aanbrengen in het mengproces in overeenstemming met de resultaten van de tests.

 • Kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

  De kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen in termen van de belangrijkste eigenschappen (bv. fysische, sensorische, chemische, technologische, enz.) voor grondstoffen, halfafgewerkte producten en eindproducten.

Optionele kennis en vaardigheden

levensmiddelenafval afvoeren betrouwbaar handelen omgaan met managers schoonmaaktaken uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie oorsprong van dieetvetten en oliën alkalistadia bij het raffineren van eetbare oliën componenten van oliezaden processen voor de verwijdering van vrije vetzuren sensorische parameters van oliën en vetten controleren oliezaadproces mechanische technieken voor eetbare oliezaden omgaan met collega’s

Source: Sisyphus ODB