Beroep operator ontkieming

Operators ontkieming bedienen week- en kiemvaten voor het kiemen van gerst voor de productie van mout.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Luchtdicht bewaren

  Luchtdichte bewaringstechnieken om in- en uitgaan van lucht of gas te voorkomen en indringing van vocht en ongedierte te ontmoedigen.

 • Moutprocessen

  Het moutproces bestaat uit het uitweken van granen, gewoonlijk van gerst, en vervolgens de verdere ontkieming door verwarming.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

Vaardigheden

 • Granen mouten

  De korrels laten kiemen om mout te produceren en voor te bereiden voor drogen.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Temperatuurmeters afstellen

  Temperatuurmeters gebruiken om voedsel en dranken op de juiste temperatuur te houden.

 • Agitatiemachines bedienen

  De agitatiemachine bedienen voor een uniforme schudding van de partij.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Ventilatoren van machines bedienen

  Ventilatoren opstarten die geconditioneerde lucht naar trommels of compartimenten brengen.

 • Graankwaliteit voor het brouwproces beoordelen

  Beoordelen van de gerstvariëteit, kiemkracht, vochtgehalte, stikstofgehalte en screening op korrelgrootte.

 • Gegevens over moutcycli registreren

  Gegevens registreren over de moutcyclus en de variabelen daarvan, zoals lucht, watertemperatuur en vochtgehalte.

 • Verwerkingsparameters controleren

  Controleren van de verwerkingsparameters om de technologische processen onder controle te houden.

 • Graanreinigingsmachines bedienen

  Een automatische reinigingsmachine opstarten die blaast en vreemde deeltjes, zoals vuil, twijgen, en ook stenen uit volkoren zift transporteert schoon graan naar opslagtank voor verdere verwerking.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

Optionele kennis en vaardigheden

mondelinge instructies volgen machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie omgaan met collega’s graan inspecteren op insecten monsters etiketteren schriftelijke instructies volgen diensten op een flexibele manier uitvoeren kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen omgaan met managers wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

Source: Sisyphus ODB