Beroep operator snoepmachine

Operators snoepmachine bedienen machines die ingrediënten voor snoep mengen. Zij bedienen machines die ingrediënten wegen, meten en mengen. Zij vormen zacht snoepgoed door snoep uit te spreiden over koel- en warmhoudplaten en het handmatig of mechanisch in stukken te snijden. Ze gieten snoepjes in vormpjes of laten dit een machine doen die snoep extrudeert. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemische aspecten van suiker

  Chemische aspecten en samenstelling van suiker om recepten te wijzigen en klanten genotservaringen te bieden.

Vaardigheden

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Chocolade in vormen gieten

  Chocolade gieten om chocoladestukken van een bepaalde vorm te maken. Vloeibare chocolade in een vorm gieten en deze hard laten worden.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Snijapparatuur onderhouden

  Onderhoud van de snijapparatuur (messen, snijders en andere elementen).

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Chocoladegebak maken

  Maak verschillende soorten snoepgoed op basis van chocolademassa.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Zoetwarenmachines bedienen

  Bedienen van zoetwarenmachines die zoete stoffen mengen voor de productie van snoep.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Graanreinigingsmachines bedienen

  Een automatische reinigingsmachine opstarten die blaast en vreemde deeltjes, zoals vuil, twijgen, en ook stenen uit volkoren zift transporteert schoon graan naar opslagtank voor verdere verwerking.

Optionele kennis en vaardigheden

installaties voor voedselproductie inrichten gebak produceren monsters etiketteren hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking extrusietechnieken toepassen automatische procesbesturing toepassen kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren mondelinge instructies volgen handvaardigheid warmtebehandeling toepassen chemische aspecten van chocolade wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne schriftelijke instructies volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie betrouwbaar handelen omgaan met collega’s omgaan met managers

Source: Sisyphus ODB