Beroep schoonmaker cacaobonen

Schoonmakers cacaobonen bedienen machines die vreemde stoffen uit cacaobonen verwijderen, zoals stenen, vezels en vuil. Zij werken bij de silo’s van waaruit de bonen worden overgebracht naar trechters. Zij sturen de gereinigde bonen naar bepaalde silo’s. Zij werken met een luchtreinigingssysteem om resterende vreemde stoffen te verwijderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen

  Verschillende soorten pesticiden die worden gebruikt voor voedselgrondstoffen om het juiste gebruik van deze stoffen te controleren, waarbij de voornaamste kenmerken van producten worden behouden.

Vaardigheden

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Luchtzuiveringssystemen bedienen

  Apparaat bedienen waarmee bonen en granen worden vervoerd door middel van een luchtzuiveringssysteem om vreemde stoffen te verwijderen.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren

  Nauwkeurig verwerken van levensmiddelen met grote aandacht en gedetailleerde informatie over alle stappen in de creatie van een kwalitatief product.

 • Machines voor het schoonmaken van cacaobonen bedienen

  Een machine bedienen die vreemd materiaal zoals vuil van cacaobonen verwijdert.

 • Levering van grondstoffen beheren

  De inontvangstneming van grondstoffen beheren. Grondstoffen van de leveranciers ontvangen. Controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid en ze in het magazijn plaatsen. Ervoor zorgen dat de grondstoffen naar behoren worden bewaard tot ze door de productiedienst worden gevraagd.

 • Cacaobonen uitsorteren

  Cacaobonen screenen om de juiste bonen te selecteren voor het branden en malen. Controleren of de geselecteerde bonen voldoen aan de kwaliteitsnormen. Cacaobonen met geringe gebreken reinigen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Verwerkingsparameters controleren

  Controleren van de verwerkingsparameters om de technologische processen onder controle te houden.

Optionele kennis en vaardigheden

mondelinge instructies volgen kwaliteit van cacaobonen beoordelen diensten op een flexibele manier uitvoeren betrouwbaar handelen omgaan met managers zware gewichten tillen omgaan met collega’s onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces schriftelijke instructies volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

Source: Sisyphus ODB