Beroep medewerker cacaopers

Medewerkers cacaopers bedienen een of meer hydraulische cacaopersen om bepaalde hoeveelheden cacaoboter (natuurlijke olie van cacaobonen) uit cacao-extract te verwijderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

Vaardigheden

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Verwerkingsparameters controleren

  Controleren van de verwerkingsparameters om de technologische processen onder controle te houden.

 • Cacaopersmachines bedienen

  Een of meer hydraulische cacaopersen bedienen om gespecificeerde hoeveelheden cacaoboter uit cacaomassa te verwijderen.

 • Cacaobonen uitsorteren

  Cacaobonen screenen om de juiste bonen te selecteren voor het branden en malen. Controleren of de geselecteerde bonen voldoen aan de kwaliteitsnormen. Cacaobonen met geringe gebreken reinigen.

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Cacaopersproducten opslaan

  Gebruiken van geschikte recipiënten om de output op te slaan nadat de cacao is geperst. De potten vullen met chocoladelikeur, bepaalde hoeveelheden cacaoboter in de vuilwatertank extruderen en de cacaokoeken op de transportband gieten.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Cacaobonen proeven

  Cacaobonen proeven na het branden en ervoor zorgen dat ze niet rauw of verbrand smaken.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Bijproducten van geperste cacao scheiden

  Scheiden van bijproducten van het cacaopersproces van de cacaoboter, zoals chocoladelikeur en cacaokoeken.

Optionele kennis en vaardigheden

in een voedselverwerkend team werken meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren kwaliteit van cacaobonen beoordelen levensmiddelenafval afvoeren omgaan met managers betrouwbaar handelen omgaan met collega’s zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

Source: Sisyphus ODB