Beroep procesoperator chocoladegieterij

Procesoperators chocoladegieterij bedienen machines en apparatuur die getempereerde chocola in vormen giet om er chocoladerepen, -blokken en andere vormen van te maken. Zij houden toezicht op machines om ervoor te zorgen dat de vormen niet vast komen te zitten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen

  Grondstoffen en productieprocessen voor het verkrijgen van kant-en-klare levensmiddelen. Belang van kwaliteitscontrole en andere technieken voor de voedsel- en drankenindustrie.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

Vaardigheden

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gietlijn voor chocolade opzetten

  Het opstarten van apparatuur voor het spuitgieten van machines, met inbegrip van koelers, luchtcompressoren, chocoladetanks, pompen en ontlaateenheden.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Juiste productmallen selecteren

  Veranderen van mallen volgens productspecificatie. Testmonsters uitvoeren en controleren of de specificaties juist zijn.

 • Chocolade in vormen gieten

  Chocolade gieten om chocoladestukken van een bepaalde vorm te maken. Vloeibare chocolade in een vorm gieten en deze hard laten worden.

 • Chocolade harden

  Chocolade verwarmen of afkoelen door midden van platen of machines voor het verkrijgen van de gewenste eigenschappen voor verschillende toepassingen zoals de glans van de chocolade of de wijze waarop de chocolade breekt.

Optionele kennis en vaardigheden

proces van cacao tot chocolade zelfvertrouwen tonen betrouwbaar handelen goederen opslaan wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking installaties voor voedselproductie inrichten soorten chocolade machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren omgaan met collega’s beschikken over computervaardigheden omgaan met managers

Source: Sisyphus ODB