Beroep productiemedewerker vervaardiging van zuivelproducten

Productiemedewerkers vervaardiging van zuivelproducten configureren en bedienen apparatuur voor de vervaardiging van melk, kaas, ijs en andere zuivelproducten.

Productiemedewerker vervaardiging van zuivelproducten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Specificaties voor de productie van zuivel

  Specificaties, voorschriften en normen die gevolgd moeten worden op het gebied van zuivelproductie. De productveiligheid vanaf de grondstoffen tot de verpakte toestand.

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

 • Melkproductieproces

  Het beheer van de stadia in de productie van melk in fabrieken, waaronder pasteuriseren, scheiden, uitdampen, drogen, koelen, bewaren enz.

Vaardigheden

 • Centrifuges bedienen

  De werkstaat aanpassen aan de snelheid en tijd van de centrifuges volgens de voorschriften van het product in het proces. Centrifuges bedienen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Betrouwbaar handelen

  Handelen op een manier die vertrouwen inboezemt.

 • Warmtebehandeling toepassen

  Warmtebehandeling toepassen voor de bereiding en conservering van halfafgewerkte of afgewerkte voedingsmiddelen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Vloeistofvoorraden controleren

  Gebruiken en begrijpen van vloeistofvoorraden en bijbehorende berekeningen. Vloeistofvoorraadsystemen zijn ontworpen om te zorgen voor een nauwkeurige dosering van vloeistoffen in meerdere doseerpunten, waardoor morsen wordt voorkomen.

 • Melkvulmachines bedienen

  Melk verwerken die naar machines stroomt om dozen en flessen te vullen. De apparatuur zo afstellen dat zij deze recipiënten vult met de juiste soort melk, volle melk, magere melk of room.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Apparatuur voor voedselhomogenisering bedienen

  Uitrusting en machines zoals extruders bedienen die extreme druk, kracht, turbulentie en versnelling uitoefenen op levensmiddelen om deze te stabiliseren en een homogene textuur te geven.

 • Zuivelverwerkingsmachines bedienen

  Machines bedienen voor de verwerking van melk en andere zuivelproducten.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Werkprocedures volgen

  De procedures op het werk op een gestructureerde en systematische manier volgen.

 • Afwijkingen bij de melkproductie volgen

  Controleren van melkproductieprocessen op afwijkingen en non-conformiteiten.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

Optionele kennis en vaardigheden

pasteurisatieprocessen uitvoeren voedingsmiddelen etiketteren melkzuurbacteriën aan voedselproducten toevoegen levensmiddelenafval afvoeren omgaan met collega’s productieproces van ijs monsters voor analyse verzamelen tanks onderhouden rijpproces van kaas microbiologie van verse melk gistingsproces van voedingswaren verwerking bij ultrahoge temperatuur flessen voor verpakking controleren stremproces van kaas uitvoeren regelgeving voor de productie van ijs koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren kaas stremmen sensorisch onderzoek uitvoeren temperatuurschalen eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst kaassoorten ingrediënten voor de productie van ijs omgaan met managers schoonmaak ter plaatse uitvoeren gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven monsters etiketteren

Source: Sisyphus ODB