Beroep operator bereid vlees

Operators bereid vlees verwerken vlees met de hand of met behulp van vleesmachines, zoals machines voor het malen, pletten of mengen van vlees. Zij voeren conserveringsprocessen uit zoals pasteuriseren, zouten, drogen, vriesdrogen, fermenteren en roken. Operators bereid vlees streven ernaar vlees voor een langere periode vrij te houden van ziektekiemen en andere gezondheidsrisico’s dan vers vlees.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Typologie van stukken vlees

  Typologie van de stukken vlees in termen van voedingsstoffen, verwerkingsprocessen, wijze van uitsnijden en behandelen, en bereidingen en ingrediënten die de smaak ten goede komen.

 • Documentatie over vleesproductie

  Beschikken over inzicht in de wettelijk voorgeschreven identificatiedocumenten en -merktekens met betrekking tot verplaatsingen, identificatie en gezondheidstoestand van dieren. Beschikken over inzicht in commerciële boeken over vleesproductie.

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Anatomie van dieren voor voedselproductie

  De anatomie van dieren, hun organen en hun functies, alsook het gebruik van deze organen voor de voedselproductie.

 • Culturele gebruiken bij het sorteren van dierlijke delen

  De religieuze en culturele praktijken met betrekking tot de scheiding van delen van dieren en het niet mengen van de vleesdelen met andere delen, zodat het vlees geen belemmering vormt voor het eten door gelovigen.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

Vaardigheden

 • Materialen wegen

  Wegen van materialen en producten, het gewicht en andere relevante gegevens op etiketten of labels registreren.

 • Grondstoffen voor de verwerking van spiervlees inspecteren

  Grondstoffen inspecteren die vereist zijn voor het productieproces, de kwaliteit en verborgen gebreken beoordelen. De oorsprong van de grondstoffen controleren aan de hand van voor de sector vastgestelde documenten, stempels of merken.

 • Vlees voor verkoop voorbereiden

  Vlees voorbereiden voor de verkoop of het koken, waarbij het vlees gekruid, gelardeerd of gemarineerd wordt, maar niet het eigenlijke koken.

 • Verpakkingsmateriaal beheren

  Het beheer van alle verpakkingsmaterialen, primaire verpakkingen (inpakpapier, blikken, flessen) of secundaire verpakkingen (kartons, kratten, pallets).

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Messen gebruiken voor vleesverwerking

  Messen gebruiken voor vleesverwerking. De juiste messen en snij-instrumenten gebruiken voor vleesbereidingen, bereide vleesproducten of vleesproducten gemaakt door een slager.

 • Vlees malen

  Verschillende soorten machines gebruiken om delen van dieren tot gehakt te malen. Vermijden dat er botsplinters in het product terechtkomen. De vleesmolen onderhouden.

 • Vleesverwerkende apparatuur in koelcellen bedienen

  Karkassen in en uit de koelruimte duwen zoals gespecificeerd. Voor deze ruimte specifieke apparatuur gebruiken om vlees en vleesproducten te hanteren.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Vleesproducten opsporen

  De voorschriften betreffende de traceerbaarheid van eindproducten in de sector in acht te nemen.

 • Sterke geuren verdragen

  Een sterke geur tolereren afkomstig van waren die tijdens de productie worden verwerkt.

 • Vleesgelei produceren

  Vleesgeleibereidingen maken met gezouten en verwarmde materialen. Toegevoegde ingrediënten in gelei koken en kommen en vormen vullen.

 • Snijapparatuur onderhouden

  Onderhoud van de snijapparatuur (messen, snijders en andere elementen).

 • Geschikte ingrediënten selecteren

  Geschikte ingrediënten selecteren op basis van hun technologische functie om ideeën uit te voeren. Streven naar een consistente goede kwaliteit van de ingrediënten en deze naar behoren gebruiken om een bevredigend eindproduct te verkrijgen.

 • Vleesverwerkende apparatuur bedienen

  Bedienen van vleesverwerkende apparatuur voor vleesbereidingen en bereide vleesproducten.

 • Vleesverwerkende machines bedienen

  Productieapparatuur en -gereedschappen voor de verwerking van vlees en vleesproducten bedienen.

 • Voorraad vleesproducten bijhouden

  Het bijhouden van de inventaris van vleesproducten aan de hand van de voorraadcontroleprocedures.

 • Organen van vee verwerken

  Organen van vee en andere bijproducten verwerken voor de verwerking van vlees. Het verwijderen van organen uit karkassen en het uitvoeren van activiteiten zoals het snijden of verdelen van delen, het wassen van organen, het uitvoeren van specifieke behandelingen, de verpakking en de etikettering.

 • Gespecialiseerde vleesproducten klaarmaken

  Gespecialiseerde vleesproducten, gehakt vlees, gezouten vlees, gerookt vlees en andere vleesbereidingen zoals ingelegd vlees, worstjes, verkruimeld vlees, kalfsvlees, en chipolata klaarmaken.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Met bloed omgaan

  Omgaan met bloed, organen en andere interne delen, zonder hier overstuur van te worden.

 • Vleesverpakkingsmachines bedienen

  Machines gebruiken voor het verpakken van vleesproducten onder een gewijzigde atmosfeer om zo houdbaarheid van deze producten te verlengen.

 • Koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren

  Processen voor het koelen, invriezen en koelen uitvoeren van levensmiddelen zoals fruit en groenten, vis, vlees, catering voedsel. Bereiden van levensmiddelen voor langere perioden van opslag of half-voorbereide levensmiddelen. De veiligheid en voedingswaarde van bevroren goederen waarborgen en de producten in stand houden overeenkomstig de gespecificeerde temperaturen.

 • Conserveringsbehandelingen toepassen

  Zorg dragen voor de toepassing van gemeenschappelijke behandelingen om de kenmerken van de levensmiddelen te behouden, rekening houdend met hun uiterlijk, geur en smaak.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Koeling van voedingsmiddelen in de toeleveringsketen waarborgen

  Verschillende procedures toepassen om de temperatuur van levensmiddelen en producten in elk stadium van de productie- en toeleveringsketen in stand te houden.

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Mechanisch gescheiden vlees gebruiken

  Het gebruiken van het mengsel uit mechanisch gescheiden vlees dat is verkregen in het kader van eerdere processen voor de productie van producten zoals Frankfurters. De SMS-producten verhitten voordat ze worden verkocht.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Ingrediënten produceren

  Ingrediënten produceren zoals specerijen, additieven en groenten.

Optionele kennis en vaardigheden

processen voor de dehydratie van voedsel pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen monsters etiketteren regelgeving inzake brandbare producten toepassen hygiëne waarborgen omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen productielijn voor het inblikken van voedsel betrouwbaar handelen omgaan met managers zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie voedingsingrediënten mengen in koude omgevingen werken levensmiddelenafval afvoeren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne snijapparatuur gebruiken eerste hulp bieden in een voedselverwerkend team werken beschikken over computervaardigheden productiemonsters onderzoeken detectoren voor metaalcontaminanten bedienen omgaan met collega’s warmtebehandeling toepassen

Source: Sisyphus ODB