Beroep medewerker voedselproductie

Medewerkers voedselproductie verrichten een of meer taken in verschillende stadia van het voedselproductieproces. Zij passen productiebewerkingen en -processen toe op levensmiddelen en dranken, verpakken producten, bedienen machines handmatig of automatisch, volgen vooraf vastgestelde procedures en nemen voorschriften ten aanzien van de voedselveiligheid in acht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

Vaardigheden

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Voorraad van goederen in productie bijhouden

  Voorraad van goederen bijhouden, ongeacht of het gaat om front-end (bijv. grondstoffen) goederen, intermediaire goederen of back-end (namelijk afgewerkte goederen). Goederen tellen en ze opslaan voor de volgende productie- en distributieactiviteiten.

 • Opslag van ingrediënten volgen

  De opslag van ingrediënten en de vervaldatums volgen via wekelijkse rapportering om te komen tot een goede voorraadrotatie en vermindering van afval.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Koeling van voedingsmiddelen in de toeleveringsketen waarborgen

  Verschillende procedures toepassen om de temperatuur van levensmiddelen en producten in elk stadium van de productie- en toeleveringsketen in stand te houden.

 • Beheer van grondstoffen ondersteunen

  Het beheer van de door de afdeling voor de productie vereiste grondstoffen en installaties ondersteunen. Toezicht houden op de behoeften aan materiaal en informeren wanneer de voorraden weer bijbesteld moeten worden.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • De productielijn volgen

  Volgen van de productielijn op problemen zoals opstapelen en vastlopen.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

Optionele kennis en vaardigheden

keukenapparatuur volgens voorschrift gebruiken kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren installaties voor voedselproductie inrichten materialen voor theezakjesmachines beheren homogenisering van voedingsmiddelen verpakkingsmachines bedienen productieprocessen voor kruiden conserveringsbehandelingen toepassen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie volgens recept werken automatische procesbesturing toepassen hydrogeneringsprocesen voor eetbare oliën uniformiteit van suiker volgen sterke dranken rectificeren schoonmaaktaken uitvoeren blancheerproces van amandelen volgen correcte etikettering van goederen waarborgen flessenwasmachines bedienen hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking droogproces aanpassen aan goederen heftrucks bedienen schoonmaak ter plaatse uitvoeren flessen voor verpakking controleren opslag van voedingsmiddelen verschillende dehydratieprocessen bij groenten en fruit toepassen kwaliteit van producten op een productielijn controleren productiemonsters onderzoeken melkproductieproces gistingsproces van voedingswaren niet-levensmiddelenafval in de levensmiddelenindustrie afvoeren extrusietechnieken toepassen koolzuurtoevoegende processen uitvoeren materialen wegen productielijn voor het inblikken van voedsel coatingspecificaties volgen chocolade in vormen gieten verspilling van grondstoffen beperken suikerraffinage meten oliemengprocessen volgen reiniging van herbruikbare verpakkingen vulmachines volgen evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen monsters etiketteren moderne brouwsystemen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne centrifugerende kracht levensmiddelenafval afvoeren koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren gemalen voedingsmiddelen volgen

Source: Sisyphus ODB