Beroep procesoperator zetmeelextractie

Procesoperators zetmeelextractie gebruiken apparatuur voor de winning van zetmeel uit grondstoffen zoals maïs, aardappelen, rijst, tapioca, tarwe, enz.

Procesoperator zetmeelextractie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Zetmeelsoorten

  Soorten zetmeel met inbegrip van verdund, geoxideerd, kationisch, succinaat en fosfaatzetmeel.

 • Productieprocessen van zetmeel

  Processen voor de productie van zetmeel van schoonmakers tot verwerkers, tot scheidingsmachines, zeefbladen, centrifugale scheiders tot zetmeel.

Vaardigheden

 • Waterslangen hanteren

  Slangen gebruiken om de centrifuge te wassen, zorg dragen voor de integriteit van de machine en zo weinig mogelijk water verspillen.

 • Filters gebruiken om zetmeel te ontwateren

  Filters gebruiken om zetmeelbrij te ontwateren en voor te bereiden voor verdere verwerking tot zetmeel, dextrine, zoetstoffen en ethanol.

 • Chemicaliën voor zetmeelproductie toevoegen

  Verschillende chemicaliën voor de productie van zetmeel toevoegen om verschillende soorten zetmeel voor verschillende doeleinden te verkrijgen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • PH-waarde van zetmeel stabiliseren

  De pH-waarde van zetmeel stabiliseren door pH-tests uit te voeren en daartoe chemicaliën in voldoende hoeveelheden toevoegen.

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Apparatuur voor het raffineren van suiker bedienen

  Controleren van de automatische raffinage-uitrusting voor de omzetting van zetmeel naar suikers en geconcentreerde suikers in de vereiste dichtheid.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Suikerhoudende likeuren neutraliseren

  Zuren of basen toevoegen om geconverteerde suikervloeistoffen te neutraliseren. De concentratie controleren met behulp van een pH-meter.

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • In een voedselverwerkend team werken

  Samenwerken in een team met andere beroepsbeoefenaren op het gebied van de levensmiddelenverwerking van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met collega’s zetmeelmonsters testen monsters etiketteren voedingsmonsters beoordelen betrouwbaar handelen omgaan met managers installaties voor voedselproductie inrichten machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie levensmiddelenafval afvoeren

Source: Sisyphus ODB