Beroep medewerker raffinaderij

Medewerkers raffinaderij bedienen machines voor het raffineren van ruwe olie, zoals sojaolie, katoenzaadolie en arachideolie. Zij bedienen spoelbaden om bijproducten te verwijderen en ze verwijderen onzuiverheden met warmte.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Alkalistadia bij het raffineren van eetbare oliën

  Stadia van het alkalineraffinageproces voor spijsoliën, waaronder verwarming, conditionering, neutralisatie, herraffinering en wassen van oliën.

 • Oorsprong van dieetvetten en oliën

  Het onderscheid tussen van dieren afkomstige dieetvetten en plantaardige olie.

Vaardigheden

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Centrifugeermachines bedienen

  Gebruik van een centrifugeermachine waarbij dierlijke en plantaardige oliën worden gezuiverd. Plaats filterdoekstof op de tank van de centrifuge. Start de centrifuge en breng het gefilterde materiaal over van de centrifuge naar de draagbare tank.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Dichtheid van vloeistoffen meten

  Het meten van de dichtheid van vloeistoffen, met inbegrip van oliën, met behulp van hygrometers of oscillerende buizen en dergelijke.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Machinekamers klaarmaken voor gebruik

  De hoofdmotor en hulpmotoren voorbereiden en starten; de machines in de machinekamer vóór het vertrek voorbereiden; de startprocedures kennen en volgens checklist uitvoeren.

 • Centrifuges bedienen

  De werkstaat aanpassen aan de snelheid en tijd van de centrifuges volgens de voorschriften van het product in het proces. Centrifuges bedienen.

 • Centrifugale afscheiders volgen

  Bedienen en volgen van centrifugale afscheiders.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Oliën wassen

  Olie wassen om de zeep die na de eerste fase van raffinage in de olie overblijft, te verminderen. De olie verwarmen tot de juiste temperatuur en vervolgens een bepaalde hoeveelheid waswater toevoegen om met de dynamische menger in de olie te worden gemengd. De stroommeter voor warm water en de elektropneumatische meterklep bedienen.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Stroming van oliën controleren

  De bediening ter regulering van de oliestroom door leidingen en tanks aanpassen.

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

Optionele kennis en vaardigheden

installaties voor voedselproductie inrichten schoonmaaktaken uitvoeren processen voor de verwijdering van vrije vetzuren gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren omgaan met managers problemen kritisch behandelen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne betrouwbaar handelen omgaan met collega’s chemie monsters etiketteren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie oliezaadproces sensorische parameters van oliën en vetten controleren kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren vloeistoffen ontgommen routineverslagen schrijven

Source: Sisyphus ODB