Beroep sausbereider

Sausbereiders verwerken, produceren en vervaardigen sauzen uit fruit, groenten, oliën en azijn. Zij bedienen machines en apparatuur voor het mengen, pasteuriseren en verpakken van sauzen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

Vaardigheden

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van producten op een productielijn controleren groente en fruit voorbereiden voor verdere verwerking opslag van voedingsmiddelen koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren kruidenmengmachines bedienen flessen voor verpakking controleren voedingsingrediënten mengen productieprocessen voor kruiden monsters voor analyse verzamelen oliemengmachines bedienen machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken suikerhoudende likeuren neutraliseren fruitpersprocessen beheren blancheermachines bedienen blancheermachineprocessen apparatuur voor voedselhomogenisering bedienen verpakkingsmachines bedienen inblikmachines bedienen warmtebehandeling toepassen zeven voor kruiden bedienen verschillende dehydratieprocessen bij groenten en fruit toepassen groenten en fruit verwerken verwerkingsmachines voor fruit en groenten bedienen levensmiddelenafval afvoeren soorten specerijen snijapparatuur onderhouden verschillende roostermethoden toepassen ingrediënten voor voedselproductie toevoegen bewaren van voedsel weegtoestellen gebruiken zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen

Source: Sisyphus ODB